IQRoma servis

IQRoma servis je nezávislá, stabilní, transparentní a profesionální orgnaizace, jež vznikla jako občanské sdružení již v roce 1997.   Občanskou vizí IQ Roma servisu je společnost živých a přátelských vztahů mezi Romy a dalšími lidmi…svět, kde i Romové mají důstojné role a respekt jako jednotlivci i národ… Hlavním posláním IQ Roma servisu je být prostředníkem, který podporuje možnosti, příležitosti […]

Co je nové sociální hnutí?

První problém představuje definice samotného sociálního hnutí. Jestliže sociální hnutí definuje vytváření vztahů mezi různými skupiny aktérů, kteří sdílejí kolektivní identitu, společně jednají v souladu a usilují o sociální změnu praktikami (veřejného?) protestu, pak tuto definici lze vztáhnout nejen na skupiny aktérů chápajících sebe sama jako spíše „stojící nalevo“, ale tato definice obsáhne také sociální […]