DOUČKO

MÁ VAŠE DÍTĚ PROBLÉMY VE ŠKOLE?

Podívejte se na nabídku našich lektorů, vyplňte formulář co potřebujete a o kterého lektora máte zájem. My vás s ním kontaktujeme.

– tým kvalitních lektorů

– příjemné prostředí

– individuální přístup jeden na jednoho

– výukové materiály v ceně

– drobné občerstvení v ceně

 

Cena:  290 Kč za 60 minut doučování hotově každou hodinu 

            250 Kč za 60 minut doučování při předplatném 10 hodin  – platba na účet                                                            

 

VHLEDEM K MNOŽÍCÍM SE NEOMLUVENÝM HODINÁM JSME NUCENI NASTAVIT JISTÁ OPATŘENÍ. HODINA SE OMLOUVÁ MAX. DO 12 HOD. V DEN DOUČOVÁNÍ NA TEL. ČÍSLE 777 324 131 (STAČÍ SMS). POKUD BUDE OMLUVENA POZDĚJI NEBO NEOMLUVENA BUDE BRÁNA JAKO ODUČENÁ, TZN. STRŽENA Z PŘEDPLATNÉHO. PLATBY V HOTOVOSTI: PŘI DALŠÍ HODINĚ SE UHRADÍ NEOMLUVENÁ HODINA.

 


NÁŠ LEKTORSKÝ TÝM:


Lenka Zimová 

Co doučuje: český jazyk
Jakou má úroveň znalostí: olympiády (krajská kola), uveřejnění článků ve Studenti píší noviny
Koho může doučovat: 
Studuje: Masarykova univerzita

 

 


BABETA DONÉE

Co doučuje:  matematika
Jakou má úroveň znalostí: absolventka matematické třídy a účastnice různých olympiád z matematiky
Koho může doučovat: 
Studuje: Katolické gymnázium Třebíč

 

 


MICHAELA IBEHEJOVÁ 

Co doučuje:  matematika
Jakou má úroveň znalostí: prospěch s vyznamenáním
Koho může doučovat: ZŠ, příprava na přijímací zkoušky
Studuje: Katolické gymnázium Třebíč

 

 


                                          Jiří Schreiber

Co doučuje: matematika, fyzika
Jakou má úroveň znalostí: Účastník matematických a fyzikálních soutěží. Přední příčky okresního kola mat. olympiády a v roce 2021 první v kraji ve fyz. olympiádě
Koho může doučovat: ZŠ, Příprava na přijímací zkoušky
Studuje: Katolické gymnázium Třebíč

 

 


Pavel Vodínský 

Co doučuje: český jazyk, matematika
Jakou má úroveň znalostí: Účastník několika olympiád z matematiky a češtiny, prospěch s vyznamenáním
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na přijímací zkoušky
Studuje: Katolické gymnázium Třebíč

 

 


Václav Hess 

Co doučuje: český jazyk, matematika, dějepis, zeměpis
Jakou má úroveň znalostí: Pravidelná účast na olympiádách a soutěžích (matematická olympiáda, logická olympiáda, lingvistická olympiáda, Pythagoriáda, Náboj a další), zkušenosti s vedením mládeže a dětí (vetsinou v organizaci Halahoj)
Koho může doučovat: ZŠ, příprava na přijímací zkoušky
Studuje: Katolické gymnázium Třebíč

 

 


KLÁRA LOJDOVÁ 

Co doučuje:  český jazyk , angličtina, zsv, dějepis

Jakou má úroveň znalostí: Úspěšné doučování studenta 8. třídy – reparát z aj, čj a m. Aj – B2
Koho může doučovat: ZŠ, Příprava na přijímací zkoušky, Příprava na reparát
Studuje: Katolické gymnázium Třebíč

 

 


BÁRA ŠPAČKOVÁ

Co doučuje: vše na 1. stupni ZŠ + češtinu, angličtinu 2. stupeň
Jakou má úroveň znalostí: angličtina – B1
Koho může doučovat: ZŠ, Příprava na přijímací zkoušky
Studuje: Katolické gymnázium Třebíč

 

 


Sabina Horká 

Co doučuje: Německý jazyk, anglický jazyk, český jazyk
Jakou má úroveň znalostí: Čeština na vynikající úrovni, hodnocena výborně při maturitní zkoušce, německý jazyk na úrovni B2 dle ERR, anglický jazyk na úrovni B1 dle ERR

Koho může doučovat: ZŠ, SŠ
Studuje: Masarykova univerzita

 

                   

 

 


JOSEF BĚHOUNEK 

Co doučuje: Anglický jazyk, Německý jazyk, Matematika
Jakou má úroveň znalostí: Doučuje druhým rokem
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ
Studuje: Gymnázium Třebíč, 4. ročník

 

 


JAN DVOŘÁK

Co doučuje: anglický jazyk
Jakou má úroveň znalostí: psaná C1 mluvená B2. Každé dva roky absolvuje jazykový aud
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, Příprava na přijímací zkoušky, Příprava na maturitu, Příprava na reparát
Zaměstnání: Fraenkische CZ – oddělení dodavatelské kvality

 

 


ELIŠKA NOVOTNÁ 

Co doučuje: chemie
Jakou má úroveň znalostí: lektor vědeckých kroužků pro děti, pedagogické minimum, rok praxe na ZŠ Benešova (chemie)
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ
Zaměstnání: Mateřská dovolená, titul Mgr. obor Odborné předměty pro střední školy

 

 


JANA PÁNKOVÁ 

Co doučuje: Biologie (přírodověda)
Jakou má úroveň znalostí: Studium Biologie a Zoologie na VŠ, Aj – Bc. zkouška (B2)
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, Příprava na přijímací zkoušky, Příprava na maturitu, Příprava na reparát
Zaměstnání: Mateřská dovolená, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity