DOUČKO

MÁŠ PROBLÉMY VE ŠKOLE? NEBO TĚ JEN NĚCO ZAJÍMÁ
A CHCEŠ SI ROZŠÍŘIT OBZORY?
„DOUČKO“ JE TU PRO TEBE :-)

Podívej se na nabídku našich lektorů, napiš nám co potřebuješ a o kterého lektora máš zájem a my tě s ním kontaktujeme.

  • tým kvalitních lektorů
  • příjemné prostředí
  • individuální přístup jeden na jednoho
  • výukové materiály v ceně
  • drobné občerstvení v ceně
  • více informací i v našem článku

Cena: 190,- Kč za hodinu doučování.

 


ROZŠIŘUJEME TÝM – HLEDÁME NOVÉ LEKTORY – více informací zde.


NÁŠ LEKTORSKÝ TÝM:

 

JITKA NEVRZALOVÁ

Co doučuje: anglický jazyk, český jazyk
Jakou má úroveň znalostí: AJ – B2, ČJ – maturita
Koho může doučovat: AJ i ČJ (ZŠ, SŠ, příprava na reparát, přijímací zkoušky, maturitu) – dlouholeté zkušenosti s doučováním
Studovala: Střední odborná škola pedagogická Znojmo – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třebíč- obor Pedagogika pro asistenty ve školství

Pracuje: učitelka mateřské školy

 


 

KATKA HORÁKOVÁ

Co doučuje: matematika, čeština
Jakou má úroveň znalostí: olympiády na ZŠ
Koho může doučovat: 
Studuje: Střední škola Stavební Třebíč

.
.
.
.

ELIŠKA SAITLOVÁ

Co doučuje: angličtina, němčina, čeština
Jakou má úroveň znalostí: AJ – školní maturita (B2), NJ – státní maturita (B1), ČJ – maturita
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na reparát, příprava na přijímací zkoušky, příprava na maturitu
Studuje: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 


BOŽENA HRNČIARIKOVÁ

Co doučuje: Český jazyk, Dějepis, Zeměpis, Občanská nauka, Základy společenských věd, Chemie 8. ročník
Jakou má úroveň znalostí: mnohaleté zkušenosti s doučováním
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na reparát, příprava na přijímací zkoušky, příprava na maturitu
Studuje: OAHS Třebíč a Mendelova univerzita v Brně (pedagogika)

 


SOŇA HOLUŠOVÁ

Co doučuje: Stomatologie, anatomie, ošetrovatelství
Jakou má úroveň znalostí: Vseobecna sestra, titul Bc.
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na reparát, příprava na přijímací zkoušky, příprava na maturitu
Studuje: Jihočeská univerzita

 

 


VOJTĚCH KLINER

Co doučuje: matematika, fyzika
Jakou má úroveň znalostí: účast na olympiádách v  matematice, zkušenosti s prací s dětmi z letních táborů
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na reparát, příprava na přijímací zkoušku
Studuje: Střední průmyslová škola Třebíč

 

 


MONIKA PROVAZNÍKOVÁ

Co doučuje: matematika
Jakou má úroveň znalostí: B2
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na přijímací zkoušky
Studuje: Katolické gymnázium Třebíč
.
.
.

 


LUCIE KLÍMOVÁ

Co doučuje: matematika, fyzika
Jakou má úroveň znalostí: 1. místo Náboj junior Třebíč 2016 a 2017
2. místo fyzikální olympiáda 59. ročník okres Třebíč
Koho může doučovat:
Studuje: Gymnázium Třebíč
.
.

ANNA KATEŘINA ONDRÁČKOVÁ
Co doučuje: anglický jazyk, český jazyk
Jakou má úroveň znalostí: AJ – B2, olympiády z anglického i českého jazyka, zkušenost s dětmi díky působení ve skautském oddíle
Koho může doučovat: ZŠ, první a druhý ročník SŠ
Studuje: Gymnázium Třebíč
.
.
.

LIBOR OLIVA

Co doučuje: český jazyk, chemie, fyzika
Jakou má úroveň znalostí:Doučoval jsem jako dobrovolník v rámci Charity Třebíč učivo ZŠ (chemie, fyzika); soukromě český jazyk.
Koho může doučovat:
Studuje: Gymnázium Třebíč

.

.


BARBORA ČECHOVÁ

Co doučuje: všechny předměty kromě matematiky
Jakou má úroveň znalostí: Certifikáty ze sociálni práce, školení
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na repartá

Studuje: Teologická fakulta Česke Budějovice, socialní práce

.
.
.

JOSEF KOLÁŘ
Co doučuje: matematika
Jakou má úroveň znalostí: absolvent matematické a fyzikální olympiády. Dělal instruktora na letním táboře, takže by měl mít základní pedagogickou intuici.
Koho může doučovat:
Studuje: Střední průmyslová škola Třebíč – výpočetní technika
.
.
.
.
.
.

LENKA KOŇAŘÍKOVÁ

Co doučuje: angličtina, francouzština, český jazyk, matematika a přírodní vědy v závislosti na pokročilosti
Jakou má úroveň znalostí: Prezenční studium oboru Francouzský jazyk a literatura na FF MU, během studia na gymnáziu účast na olympiádách, několikrát postup do celostátního kola. Maturitní zkouška z ČJ, FJ, AJ a ZSV s hodnocením čtyřikrát „výborný“.
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na reparát, příprava na maturitu, příprava na přijímací zkoušky
Studuje: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
—————————————————————————————————————————————–

MARKÉTA OLIVOVÁ

Co doučuje: chemie, matematika
Jakou má úroveň znalostí: Doučovala matematiku a chemii žáky základních škol.
Koho může doučovat:
Studuje: Gymnázium Třebíč
.
.
.
.
.

PAVLÍNA PATOVÁ

Co doučuje: matematika
Jakou má úroveň znalostí: Účast na různých matematických soutěžích
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na maturitu, příprava na přijímací zkoušky
Studuje: SPŠT
.
.
.
.

KRYŠTOF PRŮŠA

Co doučuje: matematika, fyzika
Jakou má úroveň znalostí: Olympiáda z matematiky a fyziky a další různé soutěže
Koho může doučovat:
Vystudováno: Gymnázium Třebíč
.
.
.
.
.
—————————————————————————————————————————————–
JAN VEJTASA
Co doučuje: angličtina
Jakou má úroveň znalostí: B2, dvouletá zkušenost s doučováním, výherce soutěže v aj konverzaci na SPŠT 
Koho může doučovat:
ZŠ i SŠ
Studuje: studuje SPŠT
.
.
.
.
—————————————————————————————————————————————–
MARTIN PEŠL
Co doučuje: německý jazyk, ZSV, český jazyk, anglický jazyk, zeměpis, matematika
Jakou má úroveň znalostí: v roce 2017 jsem vykonal jazykovou zkoušku ÖSD na úrovni B2 z německého jazyka; mohu připravovat k přijímačkám na VŠ – absolvoval jsem spoustu TSP testů a SCIO testů – mám k těmto testům i mnoho materiálů a absolvoval jsem několik kurzů pro tyto testy
Koho může doučovat: ZŠ (český jazyk, anglický jazyk, zeměpis, matematika) a SŠ (německý jazyk, ZSV)
Studuje: Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – obor – právo a právní věda
.
.
.
.
.
————————————————————————————————————————————-
FILIP ULČ
Co doučuje: matematika, fyzika
Jakou má úroveň znalostí: pravidelné úspěchy na olympiádách (poslední: 10. místo v krajském kole 67. ročníku matematické olympiády v kategorii C, 9. místo v krajském kole 59. ročníku fyzikální olympiády v kategorii D)
Koho může doučovat: ZŠ, 1. ročník SŠ
Studuje: Gymnázium Třebíč
.
.
.
—————————————————————————————————————————————–
LUKÁŠ KOŇAŘÍK
Co doučuje: Anglický jazyk, matematiku a fyziku
Jakou má úroveň znalostí: Dosavadní vzdělání vždy s vyznamenáním (2. ročník SŠ), účast na matematických, přírodovědných, fyzikálních a jazykovědných olympiádách
Koho může doučovat: ZŠ, první ročník SŠ
Studuje: Střední průmyslová Škola Třebíč – obor Technické lyceum
.
.
.
—————————————————————————————————————————————–
MICHAEL PEŠTÁL
Co doučuje: český jazyk, matematika, chemie, cizí jazyk
Jakou má úroveň znalostí: Český jazyk velmi dobře ovládám mám zkušenost i s olympiádou v českém jazyce a Pythagoriádu v matematice.
Koho může doučovat:
Studuje: Gymnázium Třebíč
.
.
.
.
—————————————————————————————————————————————–
JANA ONDRÁČKOVÁ
Co doučuje: anglický jazyk, portugalský jazyk
Jakou má úroveň znalostí: B2. Byla jsem rok v zahraničí (Brazílie), takže mám i zkušenost s denním používáním angličtiny.
Koho může doučovat: ZŠ a SŠ
Studuje: Gymnázium Třebíč
.
.
.