DOUČKO

MÁŠ PROBLÉMY VE ŠKOLE? NEBO TĚ JEN NĚCO ZAJÍMÁ
A CHCEŠ SI ROZŠÍŘIT OBZORY?
„DOUČKO“ JE TU PRO TEBE :-)

Podívej se na nabídku našich lektorů, napiš nám co potřebuješ a o kterého lektora máš zájem a my tě s ním kontaktujeme.

  • tým kvalitních lektorů
  • příjemné prostředí
  • individuální přístup jeden na jednoho
  • výukové materiály v ceně
  • drobné občerstvení v ceně
  • více informací i v našem článku

Cena: 190,- Kč za hodinu doučování.

 


ROZŠIŘUJEME TÝM – HLEDÁME NOVÉ LEKTORY – více informací zde.


NÁŠ LEKTORSKÝ TÝM:

TEREZA KAŠKOVÁ

Co doučuje: ruštinu, matematiku, základy společenských věd, testy studijních předpokladů, biologii, češtinu, angličtinu
Jakou má úroveň znalostí: RJ – maturita na výbornou, AJ – B2
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na reparát, příprava na přijímací zkoušky
Studuje: Pychologii na Fakultě sociálních studií v Brně

 

 

 


ONDŘEJ KAŠKA

Co doučuje: český jazyk, anglický jazyk, dějepis, matematika
Jakou má úroveň znalostí: AJ – B2
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na reparát
Studuje: Politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních studií v Brně

 

 


RENATA MLÁDKOVÁ

Co doučuje: účetnictví, finance
Jakou má úroveň znalostí: vysokoškolské vzdělání
Koho může doučovat: SŠ, příprava na reparát, příprava na přijímací zkoušky, příprava na maturitu
Pracuje: OSVČ a učitel střední školy

 

 


JITKA NEVRZALOVÁ

Co doučuje: anglický jazyk, český jazyk
Jakou má úroveň znalostí: AJ – B2, ČJ – maturita
Koho může doučovat: AJ i ČJ (ZŠ, SŠ, příprava na reparát, přijímací zkoušky, maturitu) – dlouholeté zkušenosti s doučováním
Studovala: Střední odborná škola pedagogická Znojmo – obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třebíč- obor Pedagogika pro asistenty ve školství

Pracuje: učitelka mateřské školy

 


MONIKA POPELÁŘOVÁ

Co doučuje: biologie, geologie, přírodopis, španělský jazyk, český jazyk, (pouze ZŠ)
Jakou má úroveň znalostí: DELE C1 (mezinárodní certifikát ze španělštiny úroveň C1), Mgr. titul -biologie, geologie a environmentalistika pro SŠ a 2. st. ZŠ se zaměřením na vzdělávání, momentálně studuji JČU v rámci CŽV obor učitelství 1. stupně ZŠ.
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na reparát, příprava na přijímací zkoušky, příprava na maturitu
Studuje: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 


KATKA HORÁKOVÁ

Co doučuje: matematika, čeština
Jakou má úroveň znalostí: olympiády na ZŠ
Koho může doučovat: 
Studuje: Střední škola Stavební Třebíč

.
.
.
.

ELIŠKA SAITLOVÁ

Co doučuje: angličtina, němčina, čeština
Jakou má úroveň znalostí: AJ – školní maturita (B2), NJ – státní maturita (B1), ČJ – maturita
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na reparát, příprava na přijímací zkoušky, příprava na maturitu
Studuje: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 


BOŽENA HRNČIARIKOVÁ

Co doučuje: Český jazyk, Dějepis, Zeměpis, Občanská nauka, Základy společenských věd, Chemie 8. ročník
Jakou má úroveň znalostí: mnohaleté zkušenosti s doučováním
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na reparát, příprava na přijímací zkoušky, příprava na maturitu
Studuje: OAHS Třebíč a Mendelova univerzita v Brně (pedagogika)

 


SOŇA HOLUŠOVÁ

Co doučuje: Stomatologie, anatomie, ošetrovatelství
Jakou má úroveň znalostí: Vseobecna sestra, titul Bc.
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na reparát, příprava na přijímací zkoušky, příprava na maturitu
Studuje: Jihočeská univerzita

 

 


VOJTĚCH KLINER

Co doučuje: matematika, fyzika
Jakou má úroveň znalostí: účast na olympiádách v  matematice, zkušenosti s prací s dětmi z letních táborů
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na reparát, příprava na přijímací zkoušku
Studuje: Střední průmyslová škola Třebíč

 

 


GAJA HILPERTOVÁ

Co doučuje: český jazyk
Jakou má úroveň znalostí: olympiády z češtiny
Koho může doučovat:
Studuje: Střední průmyslová škola Třebíč

 

 

 


MONIKA PROVAZNÍKOVÁ

Co doučuje: matematika
Jakou má úroveň znalostí: B2
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na přijímací zkoušky
Studuje: Katolické gymnázium Třebíč
.
.
.

 


MARTINA KOCHOVÁ

Co doučuje: angličtina
Jakou má úroveň znalostí: Středoškolská úroveň, 2 roky konverzace s rodilým Irem na pedagogické SŠ
Koho může doučovat:
Studuje: Škola ekonomiky a cestovního ruchu, střední soukromá odborná škola, s. r. o.

.

.


LUCIE KLÍMOVÁ

Co doučuje: matematika, fyzika
Jakou má úroveň znalostí: 1. místo Náboj junior Třebíč 2016 a 2017
2. místo fyzikální olympiáda 59. ročník okres Třebíč
Koho může doučovat:
Studuje: Gymnázium Třebíč
.
.

 


ANETA BARTOŇOVÁ

Co doučuje: český jazyk a literatura + humanitní předměty (dějepis, základy společenských věd)
Jakou má úroveň znalostí: český jazyk a literatura – vystudovaná bohemistika na FF MU Brno (samozřejmě maturita z čj na výbornou), historické vědy – FF MU Brno
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na reparát, příprava na maturitu, příprava na přijímací zkoušky
Studuje: V současné době na mateřské dovolené. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity

LIBOR OLIVA

Co doučuje: český jazyk, chemie, fyzika
Jakou má úroveň znalostí:Doučoval jsem jako dobrovolník v rámci Charity Třebíč učivo ZŠ (chemie, fyzika); soukromě český jazyk.
Koho může doučovat:
Studuje: Gymnázium Třebíč

.

.


BARBORA ČECHOVÁ

Co doučuje: všechny předměty kromě matematiky
Jakou má úroveň znalostí: Certifikáty ze sociálni práce, školení
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na repartá

Studuje: Teologická fakulta Česke Budějovice, socialní práce

.
.
.

ANDREA RAUROVÁ

Co doučuje: ruský jazyk
Jakou má úroveň znalostí: Ruský jazyk – státní bakalářská zkouška
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ
Studuje: Masarykova univerzita
.
.
.
.

LENKA KOŇAŘÍKOVÁ

Co doučuje: angličtina, francouzština, český jazyk, matematika a přírodní vědy v závislosti na pokročilosti
Jakou má úroveň znalostí: Prezenční studium oboru Francouzský jazyk a literatura na FF MU, během studia na gymnáziu účast na olympiádách, několikrát postup do celostátního kola. Maturitní zkouška z ČJ, FJ, AJ a ZSV s hodnocením čtyřikrát „výborný“.
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na reparát, příprava na maturitu, příprava na přijímací zkoušky
Studuje: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

JAKUB KŘÍŽ

Co doučuje: angličtina
Jakou má úroveň znalostí: SZZ AJ, FCE
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na maturitu, příprava na přijímací zkoušky
Studuje: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
.
.
.

 LENKA MAREŠOVÁ

Co doučuje: Biologie, zeměpis, geologie
Jakou má úroveň znalostí: Aprobované učitelství pro SŠ Biologie-Zeměpis-Geologie
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na maturitu, příprava na přijímací zkoušky, příprava na reparát
Pracuje: charita
.
.
.

 MARIE TORMOVÁ

Co doučuje: angličtina
Jakou má úroveň znalostí: Profilová maturitní zkouška z aj (Gymnázium Třebíč), 2 roky brigáda v TIC Zadní synagoga – průvodce (synagoga+židovská čtvrť) i v aj
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na maturitu, příprava na přijímací zkoušky, příprava na reparát
Studuje: Univerzita Karlova
.
.

 PAVLÍNA PATOVÁ

Co doučuje: matematika
Jakou má úroveň znalostí: Účast na různých matematických soutěžích
Koho může doučovat: ZŠ, SŠ, příprava na maturitu, příprava na přijímací zkoušky
Studuje: SPŠT
.
.

 KRYŠTOF PRŮŠA

Co doučuje: matematika, fyzika
Jakou má úroveň znalostí: Olympiáda z matematiky a fyziky a další různé soutěže
Koho může doučovat:
Vystudováno: Gymnázium Třebíč
.
.