Dokumenty pod širákem dnes končí

V průběhu celkem pěti srpnových sobot v rámci akce Dokumenty pod širákem jste měli (a dnes ještě máte) možnost vidět snímky, které se svým zaměřením dotýkaly mnoha zajímavých témat světa okolo nás. Pojďme si připomenout, jak celé promítání probíhalo.

Pojetí letošních Dokumentů pod širákem bylo nové mimo jiné v tom, že promítané filmy si volili samotní diváci prostřednictvím online ankety. Do konečného výběru se tak následně dostalo pět snímků, z nichž se každý zaměřoval na zcela jinou oblast života lidského společenství. Níže jsou ve stručnosti zmíněny letos uváděné filmy.

 

Moje století (3.8.), snímek zachycující subjektivní svědectví doby 25 žijících stoletých lidí v historii naší republiky.

Svědkové Putinovi (10.8.) popisující vstup osobnosti Vladimira Putina do ruské a mezinárodní politiky.

Exit (17.8.) o bývalých extremistech a důvodech, které k podobnému radikálnímu smýšlení mohou vést.

Baťa, první globalista (24.8.) o jednom z nejvýznamnějších českých podnikatelů, s mnoha přesahy týkajícími se i dnešní společnosti.

Až přijde válka (31.8.) pojednávající o problematice polovojenských uskupení působících také na území sousedního Slovenska.

 

Promítání se uskutečnilo v areálu Centra volného času Hrubínka, začínalo vždy ve 21 hodin a pro příchozí zájemce bylo vždy připraveno občerstvení. Samotné dokumenty se svojí délkou pohybovaly okolo jedné a půl hodiny a po skončení filmů bylo možné rozvinout následnou debatu.

Jak již bylo zmíněno, výběr okruhů byl velmi dobře přizpůsoben současným politickým a sociokulturním tématům a z každého večera jsme si proto mohli odnést minimálně jednu informaci či emoci, která se nás určitým způsobem dotýká.

Na závěr děkujeme všem divákům za účast a pevně věříme, že se nám podařilo zprostředkovat příjemný a obohacující zážitek. Dále také děkujeme našim sponzorům – Mládež kraji, Kinedok, Město Třebíč, KOUS Vysočina, kraj Vysočina a také Radě dětí a mládeže kraje Vysočina.

Autor: Libor Oliva

Informace o dokumentárních filmech na: www.kinedok.net

Autor příspěvku: Libor Oliva

Je mi 19 let. Baví mě společenská témata – studuji na škole převážně humanitního zaměření a mimo sociologii mě zajímá také psychologie, ale taky média a obecně mechanismus fungování naší společnosti jako celku tvořeného jednotlivci. Fascinuje mě ta skutečnost několika miliard úplně odlišných příběhů a nejvíce ze všeho asi touha nalézt klíč ke společné existence ve vzájemném respektu a toleranci, jednotě v rozmanitosti. Mimo neustálé psaní všeho možného píšu taky písničky a hraju na pár nástrojů, občas i před lidmi. Celým mým životem tak nějak prolíná potřeba nalézt klíč k efektivní pedagogice a vzdělávání tak, abychom nemuseli neustále slyšet o tom, jak je systém školství špatný, ale naopak – mám vizi, že to jde jinak. S tím souvisí i můj zájem o (spolu)práci s dětmi a mladými lidmi, při které se snažím jednat podle zásad, které zodpovědnost z této činnosti plynoucí vyžaduje.