Dokumenty pod širákem dnes končí

V průběhu celkem pěti srpnových sobot v rámci akce Dokumenty pod širákem jste měli (a dnes ještě máte) možnost vidět snímky, které se svým zaměřením dotýkaly mnoha zajímavých témat světa okolo nás. Pojďme si připomenout, jak celé promítání probíhalo.

Pojetí letošních Dokumentů pod širákem bylo nové mimo jiné v tom, že promítané filmy si volili samotní diváci prostřednictvím online ankety. Do konečného výběru se tak následně dostalo pět snímků, z nichž se každý zaměřoval na zcela jinou oblast života lidského společenství. Níže jsou ve stručnosti zmíněny letos uváděné filmy.

 

Moje století (3.8.), snímek zachycující subjektivní svědectví doby 25 žijících stoletých lidí v historii naší republiky.

Svědkové Putinovi (10.8.) popisující vstup osobnosti Vladimira Putina do ruské a mezinárodní politiky.

Exit (17.8.) o bývalých extremistech a důvodech, které k podobnému radikálnímu smýšlení mohou vést.

Baťa, první globalista (24.8.) o jednom z nejvýznamnějších českých podnikatelů, s mnoha přesahy týkajícími se i dnešní společnosti.

Až přijde válka (31.8.) pojednávající o problematice polovojenských uskupení působících také na území sousedního Slovenska.

 

Promítání se uskutečnilo v areálu Centra volného času Hrubínka, začínalo vždy ve 21 hodin a pro příchozí zájemce bylo vždy připraveno občerstvení. Samotné dokumenty se svojí délkou pohybovaly okolo jedné a půl hodiny a po skončení filmů bylo možné rozvinout následnou debatu.

Jak již bylo zmíněno, výběr okruhů byl velmi dobře přizpůsoben současným politickým a sociokulturním tématům a z každého večera jsme si proto mohli odnést minimálně jednu informaci či emoci, která se nás určitým způsobem dotýká.

Na závěr děkujeme všem divákům za účast a pevně věříme, že se nám podařilo zprostředkovat příjemný a obohacující zážitek. Dále také děkujeme našim sponzorům – Mládež kraji, Kinedok, Město Třebíč, KOUS Vysočina, kraj Vysočina a také Radě dětí a mládeže kraje Vysočina.

Autor: Libor Oliva

Informace o dokumentárních filmech na: www.kinedok.net

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová