Může se to stát komukoliv

Na Televizi Seznam běží v současnosti již druhá řada autentických dokumentárních snímků o lidech bez domova. Tvůrci pořadu se mimo poukazování na současný stav věcí snaží spolu se zasvěcenými odborníky hledat funkční řešení této problematiky.

„Není přípustné, aby v tak vyspělé zemi, jakou je Česká republika, museli žít lidé na ulici,“ říká v jednom z krátkých videí Martin Freund, bývalý zastupitel města Brna. Životní úroveň v Čechách je skutečně na velmi dobré úrovni, žijeme v materiálním nadbytku, přesto se nám dosud nepodařilo pochopit určité společenské fenomény a zaujmout k nim vhodné stanovisko. Ať již jde o narkomany, dětské uživatele návykových látek nebo osoby bez domova.

Pořad Bez domova ukazuje svědectví bývalých bezdomovců, ale také lidi, kteří na ulici žijí již několik desítek let. Autoři dokumentu nezůstávají na povrchu a rozhodně se neomezují na pouhé (mnohdy však bohužel stále populární) stanovisko, že člověk bez materiálního zázemí je „zkrátka líný“. Naopak – osudy mnohých zobrazených osob připomínají spíše velmi nepříznivý osud nebo příliš prudký spád do nejnižší sociální vrstvy, se kterou pochopitelně není vůbec snadné se vyrovnat. Je tu také odkrýváno ženské bezdomovectví a s ním související znásilňování a bezbrannost, kterému jsou vystavovány.

Člověk vždy dovede vynaložit větší úsilí na udržení toho, co již má, než na věci, které nemá – to je mimo jiné jedna z myšlenek pořadu. Celkově se zde dozvíme několik reálných řešení, se kterými přicházejí zastupitelé českých, ale také zahraničních měst. Zároveň můžeme vidět zprostředkované dialogy s lidmi, kterých se toto téma velmi tvrdě dotýká. Případně nás může dokumentární série Bez domova také inspirovat k tomu, jak bychom mohli my sami – v případě, že chceme – přispět k pomoci lidem s podobně potemnělým životem. Minimálně se můžeme dovědět mnoho faktů, které boří konvenční společenské předsudky.

Autor: Libor Oliva

Zdroj: https://www.televizeseznam.cz/porad/bez-domova

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová