VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY

Všechny uvedené vzdělávací programy:

  • jsou pro vaši školu bezplatné
  • jsou v délce dvou vyučovacích hodin
  • můžeme je zrealizovat u vás ve škole nebo v našich prostorách
  • mají akreditaci MŠMT (díky naší spolupráci se společností Calliditas s.r.o.)

V případě zájmu se ozvěte na info@icmtrebic.cz nebo na 777 324 131 – určitě se dohodneme.


1. KYBERBEZPEČNOST

Cílem tohoto modulu je zmapovat nebezpečí, se kterými se studenti mohou setkat a formulovat zásady kyberbezpečnosti. Pojmenujeme základní „ochranné pomůcky“ a nabídneme možnosti „první pomoci“ při pohybu v kyberprostoru.

Více o programu v PDF ke stažení zde.


2. KYBERBEZPEČNOST II.

Které nebezpečí na internetu číhá všude, nejde se mu vyhnout a umí nadělat více problémů než všechny viry dohromady? Jsou to lidé. Modul Kyberbezpečnost 2 je věnovaný třem nejzávažnějším hrozbám, které nám na internetu hrozí od druhých lidí:
– kyberšikana
– kybergrooming
– kyberstalking

Více o programu ke stažení zde.


3. KRITICKÉ MYŠLENÍ

Seznámíme se s pojmem „kritické myšlení“, který definujeme jako schopnost vyhodnotit kvalitu informací. Kritické myšlení pak použijeme při odhalování zkreslení a klamů, abychom viděli svět takový, jaký ve skutečnosti je.

Více o programu ke stažení zde.


4. TRH PRÁCE BUDOUCNOSTI

Téma „Trh práce budoucnosti“ nabízí pohled na trh práce, jenž se vlivem moderních technologií stále rychleji mění. Reflektuje provázanost mezi zájmy studentů a kompetencemi, které budou ve světě práce stále častěji poptávány.

Více o programu ke stažení zde.


5. ENVIRONMENT 2020+

Cílem tohoto projektu je motivovat žáky k samostatnému přemýšlení o tématu ochrany přírody. Naší snahou je představit jim tuto problematiku jako reálné a velmi současné téma, jehož význam v průběhu jejich životů ještě vzroste.

Více o programu ke stažení zde.


Plně reflektujeme současnou epidemiologickou situaci.
Při prezenční výuce je pro nás samozřejmostí plné respektování protiepidemiologických požadavků Vaší školy.