Šikana

Šikana, co to vlastně je? Znáš někoho v okolí, kdo ji zažívá? Chceš mu pomoct, ale nevíš, jak?

Bohužel i v dnešní době se více setkáváme se šikanou ve školách (základních, středních i vysokých), pracovištích, obecněji ve společnosti (společenství vlastníků bytů, restaurací a podobně) nebo i v rodině.

A co vlastně šikana je a jak se projevuje?
Jedná se o fyzické i psychické omezování, týrání slabšího jedince v kolektivu nebo ve společnosti.

Jaké jsou varianty šikany?
Jsou různé, ale zpravidla má agresor nad obětí fyzickou, početní převahu, které rád využívá.

Typy šikany:

 1. Vnější forma šikanování: šikanuje se masivně, tvrdě a nelítostně. Na oběť se vyžaduje absolutní
  poslušnost. Používá se především cíleně k zastrašování ostatních.
 2. Specifika rodinné výchovy:  Z hlavní části především agrese a brutalita ze strany rodičů.  Dítě je v rodině ponižováno, je s ním krutě zacházeno, ponižuje se a zesměšňuje se atd.

Druhy šikany:

 1. Fyzická agrese
  agresor používá k šikanování oběti své fyzické násilí nebo popřípadě předměty, díky kterým utočí a útok se stává důraznějším (baseballová pálka, batoh apod.).
 2. Slovní agrese a zastrašování 
  agresor oběti vyhrožuje fyzickým útokem, zastrašuje, nadává jí, vysmívá se nebo jí zastrašuje.
 3. Krádeže, ničení a manipulace s věcmi
  agresor oběti ničí nebo odcizuje věci, které může i vrátit ale znehodnocené (tužky, celý penál a jiné školní pomůcky).
 4. Násilné  příkazy
  Oběť je nucená k různým nepříjemným činnostem a úkolům (např. psát za někoho domácí úkoly, nosit a odevzdávat svačinu či kapesné).

Jaké jsou následky?

Následky šikany si do dalšího života odnáší především oběť šikany. Dlouhodobá šikana může vést až k poškození fyzického a psychického zdraví. Ztráta důvěry k okolí, rodině, osobnosti.

Výsledek obrázku pro šikana

Samotná oběť si většinou bojí sama říct o pomoct, proto pokud máte někoho v okolí, kdo je obětí šikany, pomozte mu.

Znáš někoho ve svém okolí, kdo je obětí šikany? Chtěl bys mu pomoci, ale bojíš se o tom někomu říct?

Koukni se na tuto stránku  a pomoc oběti anonymně.

Určitě se neboj a napiš či řekni to někomu, kdo pomůže tobě i samotné oběti.

 

Autor: Kateřina Naniová

Zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ikana

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová