Do Jaroměřic nejen za Peterem Dvorským a Otokarem Březinou

Dalším zastavením na našem jarně-letním putování po okrese Třebíč bude Jaroměřicko. Najdete zde historii, umění i volnočasové vyžití.

Jaroměřice nad Rokytnou jsou menší město na jihozápadní Moravě ležící 13 km od Třebíče. V současné době mají 4 260 obyvatel. K původu městského znaku se váže zajímavá pověst o zastřelení zvláště mohutného jelena na místě, kde pak bylo založeno město. Dávným úspěšným lovcem byl kníže Jaromír z rodu Přemyslovců. Na radnici se dodnes uchovává mimořádně veliké paroží šestnácteráka. Dominantou města je barokní zámecký areál, který zahrnuje i kostel sv. Markéty a zámeckou zahradu, rozkládající se na obou březích říčky Rokytné. Historické jádro je městskou památkovou zónou. Veřejnosti je přístupné také Muzeum Otokara Březiny, básníka, který zde žila  působil. Okolní krajina patří z větší části k Jaroměřické kotlině a zbytkem území ke Znojemské pahorkatině s nadmořskou výškou 400-500 m. Údolí říčky Rokytné ve směru na Příštpo je přírodním parkem, který láká k výletům a procházkám. Lákavým cílem je skála Justýnka, opředená starou pověstí z doby tureckých vpádů na Moravu. Město je bohaté nejen svým kulturním dědictvím. Od roku 1999 je známo konáním Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského.

Turistické cíle

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou a Chrám sv. Markéty

Muzeum Otokara Březiny

Výstavní prostory budovy Špitálu s bylinkovou zahrádkou

Koupaliště Jaroměřice nad Rokytnou

Naučná stezka po Jaroměřicích nad Rokytnou

Rolnické muzeum manželů Kopečkových

Vesnická památková zóna Boňov

Kozí farma Dvůr Ratibořice

Co určitě navštívit?

ROLNICKÉ MUZEUM MANŽELŮ KOPEČKOVÝCH

Soukromé muzeum manželů Kopečkových se nachází v Příložanech, místní části Jaroměřic nad Rokytnou. Expozici tvoří zemědělské nářadí, náčiní, ale i předměty denní potřeby či vybavení domácnosti. Je zde poukázáno na dědictví minulosti venkovského života a hospodaření přibližně do roku 1950. Nezřídka jsou zde zastoupeny předměty z počátku 20. století, ale také exponáty starší i mladší.

Muzeum je možné navštívit po telefonické domluvě.

STÁTNÍ ZÁMEK JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

Barokní zámek Jaroměřice nad Rokytnou patří k nejmohutnějším architekturám 1. pol. 18. stol. u nás i v Evropě. Řadí se mezi nejnavštěvovanější památky Vysočiny.

Původní středověká tvrz byla koncem 16. stol. přestavěnana renesanční zámek, který se dochoval ve zdivu nynější barokní budovy. Do barokní podoby byl zámek přebudován za nejvýznamnějšího rodu, který vlastnil jaroměřické panství, Questenberků v letech 1700 – 1737. Projekt přestavby vypracoval známý rakouský architekt J. Prandtauer.

Současně s budovami vznikla i zámecká zahrada francouzské typu. Na druhé straně říčky Rokytné, na jejíchž březích se park rozkládá, pokračuje rozsáhlá část v anglickém stylu.

Ve své nejslavnější době byly Jaroměřice nad Rokytnou centrem kulturního života, který zde organizoval Jan Adam Questenberk (1678 – 1752). Jaroměřice tehdy měly velkou knihovnu, galerii, divadlo a vlastní kapelu. Kapelníkem zámecké kapely byl také známý český hudební skladatel František Václav Míča, který je autorem vůbec první české opery O založení města Jaroměřic.

Zámecká instalace je stylovou rekonstrukcí barokního sídla i interiéru 19. století. Jednotlivé místnosti jsou zařízeny podle jejich bývalých funkcí a navráceny účelům, ke kterým dříve sloužily. Jsou v ní také zastoupeny dobové hudební nástroje a další mobilie související s hudebním životem na zámku, jako připomínka slavné hudební minulosti. V blízkosti barokního zámku Jaroměřice nad Rokytnou lze navštívit farní kostel sv. Markéty, postavený spolu se zámkem v duchu vrcholného baroka.

KOZÍ FARMA DVŮR RATIBOŘICE

V Ratibořicích – místní části Jaroměřic nad Rokytnou se nachází kozí farma „Dvůr Ratibořice“, který se mimo produkci a prodej kozích výrobků specializuje také na agroturistiku. Farma je pro veřejnost přístupná každou sobotu od 14.00 do 17.00 hodin.  V tuto dobu je možné navštívit stáje se zvířaty, zakoupit si kozí výrobky nebo využít možnosti posezení a občerstvení.

MUZEUM OTOKARA BŘEZINY

Muzeum je nejstarším literárním muzeem na Moravě. Básníkův byt je v něm zachován v původní podobě, studijní knihovna obsahuje celé Březinovo dílo. Správce muzea, Společnost Otokara Březiny, spravuje také archiv, ve kterém shromažďuje rukopisy, svědectví a osobní vyznání o Otokaru Březinovi, ale i o osobnostech které svým dílem ovlivnil a o jeho přátelích. Školní výpravy si mohou vybrat ze dvou březinovských videoprogramů a z téměř třiceti audioprogramů, které zahrnují i tématiku dalších osobností – Jakuba Demla, Františka Bílka, Jana Zahradníčka, Bedřicha Fučíka, Jiřího Kuběny a dalších.

Otokar Březina – přední básník generace 90. let 19. století. V jeho tvorbě se česká poezie nejvýrazněji vyrovnala s podněty soudobé evropské moderny, jmenovitě symbolismu.

Cyklovýlety a pěší trasy

Jaroměřice, Příštpo, Rozkoš, Biskupice – Pulkov, Radkovice, Myslibořice, Jaroměřice

Délka trasy: 29 km

Jaroměřicích nad Rokytnou začíná cyklovýlet, který nás provede malebnými zákoutími Přírodního parku Rokytná. V Jaroměřicích nad Rokytnou nesmíme zapomenout na prohlídku nádherného barokního zámku s kostelem sv. Markéty a za návštěvu stojí i památník básníka Otokara Březiny.

Za Jaroměřicemi projedeme kolem lomu Královec, kde byly donedávna těženy durbachity a granity třebíčského masivu. Podél řeky Rokytné, obklopené starými břehovými porosty s četnými skalami, se dostaneme do obce Příštpo, kde se v okolí řeky vyskytuje mnoho ohrožených rostlinných a živočišných druhů. Pokud budeme mít štěstí, zahlédneme raka říčního nebo ledňáčka říčního.

Přes klidné lesní porosty Přírodního parku Rokytná přejedeme do Rozkoše a kolem návesní kaple se zvonicí, u které stojí Sloup Nejsvětější Trojice, pokračujeme po hranici parku směrem Biskupice – Pulkov. Nepříliš frekventovaná cesta nás provede obcí, kde za zmínku stojí socha sv. Jana Nepomuckého u mostu přes řeku Rokytnou a kostel sv. Martina ze 14. století. V nevyužívané škole se zde vyskytuje kolonie chráněného netopýra velkého.

Za vesnicí na odbočce na Pulkov mineme kapličku zasvěcenou sv. Janu Nepomuckému a pokračujeme do Radkovic. Za zdmi hřbitova s kamennými sochami světců zde stojí kostel Čtrnácti svatých pomocníků z roku 1715.

Odtud je to jen kousek do Myslibořic. Před nimi se můžeme svlažit v rybníku Hrušovec. Vesnici vévodí barokní zámek z 18. století s upraveným, veřejnosti přístupným, parkem. Poblíž zámku stojí kostel sv. Lukáše.

Výlet ukončíme v Jaroměřicích, kde v horkých dnech oceníme moderní koupaliště a jeho zázemí.

 

A které výlety po okrese Třebíč už máme za sebou? Mrkněte na předešlé články:

Třebíčsko

Hrotovicko

Náměšťsko

 

Tak vyberete si některý z výletů? ;-) Příště budeme pokračovat další lokalitou našeho regionu.

Zdroj:

http://www.trebicsko-moravskavysocina.cz/tipy-na-vylet/

 

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová