Drogy a jiné závislosti

Závislost je stav, kdy někdo je podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí že ji potřebuje) ke své existenci. Živé organismy jsou závislé na dostatku kvalitní potravy, vody, vzduchu atd. Závislostí na osobě se rozumí obvykle závislost na její péči, lásce nebo přítomnosti (např. za normálních okolností je malé dítě závislé na svých rodičích). Velice často je závislost způsobena tím, že člověku […]

Bezdomovectví

Termínem bezdomovec je označována osoba, nemající domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Termín Bezdomovectví pak označuje způsob života této osoby a existenci tohoto jevu. Bezdomovectví je nejvíc patrné v chudších a odlehlejších částech velkoměst a většinou je spolu s dalšími negativním faktory, doprovázeno sociální izolovaností a psychickým strádáním. Definice v občanském právním řádu V obvyklém užití jde o osobu, která […]

Stalking

Co je stalking? Je to soustavné pronásledování a stupňující se obtěžování, které může mít různou intenzitu podobu. Z hlediska psychiatrie či kriminologie je slovo stalking chápáno jako zlovolné a úmyslné pronásledování a obtěžování jiné osoby, které pak u oběti snižuje kvalitu jejího života a ohrožuje její bezpečnost. Přibližně 10% obyvatel České republiky se již se […]

Kdy končí hra a začíná hazard

Lehký hazard, hry či sázky jsou staré jako lidstvo samo a zdaleka ne každý, kdo se jim věnuje, se automaticky stane gamblerem. Záleží na osobnostních dispozicích, psychickém stavu i mnoha vnějších okolnostech. Přesto existují lidé, kteří kouzlu hraní podlehnou. V tomto článku přinášíme seznam základních příznaků, podle kterých lze poznat, že se hra pro zábavu […]

Krokodil

Závislým se uživatel stane velmi rychle a velmi rychle také může následovat amputace končetin znehodnocených vpichy i smrt. Krokodil se poprvé objevil roku 2002 na dálném východě a rychle se rozšířil do celého Ruska. Amerika v současnosti s touto drogou bojuje ve velkém, Evropa začíná být pomalu pohlcována a několik případů užití se objevilo už i u […]