Toulky po Jemnicku

I když venku panují velká vedra, nebrání nám to tomu vydat se na další výlet po našem krásném okolí. I kdyby alespoň prostřednictvím tohoto článku. Dnes si přiblížíme jihozápad našeho okresu, a to Jemnicko.

Jihozápadní výběžek kraje Vysočina je charakteristický mírně zvlněnou, převážně zemědělsky užívanou krajinou. Centrem oblasti je Jemnice, jedno z nejstarších měst na Moravě. Sídlo na ostrohu nad říčkou Želetavkou bylo již na přelomu 11. a 12. století významnou obchodní křižovatkou. K dalšímu rozvoji přispěly objevy ložisek zlata a stříbra, díky jimž se Jemnice ve středověku stala královským horním městem. Existenci jedné z nejstarších židovských obcí v českých zemích dokladuje dochovaný židovský hřbitov. Bohatou historii Jemnice dodnes připomíná 98 kulturních památek, se kterými se návštěvníci mohou seznámit prostřednictvím tří značených okruhů. Muzeum Vysočiny Jemnice pak kromě dějin města mapuje v části expozice i zdejší historii zpracování čaje. Středověkou kulturní tradici o dnešních dnů připomíná lidová slavnost Barchan.

Turistické cíle

Kostel sv. Víta s podzemím

Turistické okruhy městem

Muzeum Vysočiny Jemnice

Židovský hřbitov

Příležitostný výletní vlak na trati Jemnice – Mor. Budějovice

Pohádková stezka Panenská, Hastrmanova ekostezka

Zámek Police – vojenské letecké muzeum

Co určitě navštívit?

KOSTEL SV. VÍTA + PODZEMNÍ PROSTORY

Na východním okraji města je gotický kostel sv. Víta, který byl v 15. století součástí františkánského kláštera. Interiér kostelíka pochází z 18. století – baroko. Za hlavním oltářem je nástěnná malba představující vstup sv. Víta na nebesa. Je dílem známého moravského malíře Josefa Winterhaltera, který ji namaloval v roce 1774. Zvenku je kostel neomítnut a jeho kamenné zdivo působí idylickým dojmem.

V roce 2012 byly v kostele v rámci restaurátorských prací objeveny středověké nástěnné malby s námětem Koruna Panny Marie, která je ve všech ohledech výjimečnou památkou nástěnného malířství v Českých zemích.

Pod kostelem sv. Víta se nacházejí podzemní prostory, které byly v roce 2007 uznány za kulturní památku.

MUZEUM JEMNICE

Muzeum sídlí v historickém domě s renesančním jádrem na náměstí Svobody proti kostelu svatého Stanislava.

PAINTBALL JEMNICE

Hřiště na paintball je umístěno v bývalém muničním skladu o rozloze 45.000 m2. Je tvořeno uměle a přírodně vybudovanými překážkami. Zapůjčení kompletního vybavení zajištěno.

ZÁMEK JEMNICE
Zámek vznikl přestavbou zeměpanského hradu založeného patrně v první polovině 13. století. V 16. stol. byl hrad přestavěn na renesanční zámek. V roce 1842 koupil panství markrabě Alfons Pallavicini a došlo k velkolepé přestavbě celého areálu v pseudo-rokokovém stylu. Za války v roce 1943 zámek ukrýval vídeňské umělecké sbírky. Sloužil také jako ubytovna studentům vídeňské konzervatoře. Roku 1945 byl zámek konfiskován a zámecké budovy využívala armáda k ubytování mužstva. V roce 1992 zanikl jemnický vojenský útvar a zámek zůstal prázdný. Od roku 1994 je celý areál v majetku města Jemnice. Zámek je obklopen rozsáhlým parkem (21ha).
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

Jelikož se hřbitov nalézá ve stejných místech jako na počátku existence židovské obce ve 14. století, patří bezpochyby k nejstarším židovským pohřebištím na Moravě. Najdeme ho asi 200 metrů jihozápadně od židovské čtvrti, pod parkem Obůrkou. Hřbitov má nepravidelný, téměř trojúhelníkovitý tvar. Ve svahu je asi 25 nepravidelných řad hrobových míst umístěných dosti nezvyklým způsobem – kolmo k vrstevnicím. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí z konce 17. století, poslední pohřeb se uskutečnil na počátku 2. světové války.

Židovský hřbitov je celoročně volně přístupný veřejnosti.

Cyklovýlety a pěší trasy

Značené turistické okruhy po městě

Navštívit můžete celkem 3 značené okruhy – okruh královny Elišky, okruh sv. Víta a okruh sv. Jakuba. Jejich společným východiskem je informační centrum, kde také získáte podrobnou mapu k jednotlivým okruhům.

Turistický okruh královny Elišky

Turistický okruh královny Elišky vás provede po nejzajímavějších místech a památkách v centru města Jemnice. Značený okruh začíná u turistického informačního centra, odkud jde přes zámek do židovské čtvrti. Dále kolem bašty a opevnění až

k Malé brance. Tou se dostanete do centra města na náměstí Svobody, kde najdete kostel sv. Stanislava a jemnické muzeum. Z centra města dojdete přes Husovu ulici zpět k informačnímu centru.

Délka okruhu: 1,4 km

Značení okruhu: bílá šipka na modrém pozadí


Turistický okruh sv. Víta

Značený okruh začíná u turistického informačního centra, odkud jde přes zámecký park ke kostelu sv. Víta s památnou lípou a podzemními prostory.

Dále pokračuje po stopách středověkého vodovodu k Malé brance. Cesta od Malé branky k informačnímu centru je společná pro okruh sv. Víta, sv. Jakuba i okruh královny Elišky.

Délka okruhu: 2,4 km

Značení okruhu: bílá šipka na červeném pozadí


Turistický okruh sv. Jakuba

Jak už název napovídá, třetí turistický okruh vás zavede ke kostelu sv. Jakuba, který se nachází v nejstarší části Jemnice, nazývané Podolí. I tento okruh začíná u turistického informačního centra. Cestou se dostanete k židovskému hřbitovu, kostelu sv. Jakuba, projdete část Podolí, potkáte bývalý špitál a zvoničku a nakonec se dostanete na spojnici všech tří okruhů – Malá branka. Odtud je již cesta společná pro všechny tři okruhy.

Délka okruhu: 2,6 km

Značení okruhu: bílá šipka na zeleném pozadí

Z Jemnice do Police a za mlýny na Želetavce

Jemnice, Radotice, Police, Klásův a Rajmundský mlýn, Dešov, Dobrá Voda, Slavíkovice, Jemnice

Délka trasy: 29 km

Cyklovýlet zahájíme v jednom z nejstarších měst na Moravě, v Jemnici. Zajímavý je například zámek s rozsáhlým parkem (21 ha), židovský hřbitov, jehož nejstarší dochované náhrobky pochází z konce 17. století či gotický kostel sv. Víta, pod kterým se nachází podzemní prostory.

Z Jemnice se vydáme směrem na Radotice podél řeky Želetavky.  Po pravé straně budeme míjet Týnický mlýn a přímo v Radoticích místní kapličku. Poté dorazíme do Police, kde vás jistě zaujme Zámek Police. Zámek vznikl renesanční přestavbou původní tvrze koncem 16. století a později byl upraven barokně. Zámek s věží obklopuje také park. Od roku 2017 je v zámku otevřeno muzeum našich letců v RAF. Jedná se o jedinou expozici tohoto druhu v ČR.

Dále se vydáme údolím řeky Želetavky, kde se nachází množství vodních mlýnů.  Nejdříve to bude Bahnův Mlýn, poté při krátké zajížďce Kláskův a Mácův Mlýn.

Při cestě na Dešov pak uvidíme ještě Rajmundský Mlýn. Nenáročným terénem se poté dostaneme přes Malý Dešov kolem kapličky až do Dešova. Zde se nachází Vesnická památková rezervace. Soubor dešovských domů představuje typické lidové stavitelství jihozápadní Moravy.

Z Dešova se vydáme kolem rybníku Moltašák přes obec HorniceDobrá Voda a Slavíkovice zpět do Jemnice. V Dobré Vodě se nachází Vodní kaple, která je poutním místem, kam se sjíždějí věřící z celého okolí kvůli léčebným účinkům.

Výletní vlak na trati Jemnice – Moravské Budějovice
Spolek pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě zajišťuje příležitostné jízdy a letní prázdninový provoz vlaku na trati Jemnice – M. Budějovice.
Pohádková cesta panenská

Pohádková stezka je dlouhá 4 km a vede po lesních a asfaltových cestách v okolí obce Panenská (7 km od Jemnice). Setkáte se zde s různými pohádkovými postavami a prožijete kouzelná dobrodružství. Jedenácti zastaveními Vás provede malé, vnímavé, zvídavé a hravé Človíče. Stezka je celoročně přístupná a to zdarma.

Propagační materiál potřebný ke splnění úkolů na trase dostanete zdarma v Turistickém informačním centru v Jemnici. Můžete si ho také vyzvednout přímo na prvním zastavení stezky. Je umístěn na informační tabuli v plastovém infoboxu.


HASTRMANOVA EKOSTEZKA PANENSKÁ

Krátká stezka (200m) zaměřená na životní prostředí kolem nás.Stezku tvoří celkem 9 zastavení a zakončena je ekobludištěm.Stezka je přístupná celoročně a vstup na stezku je zdarma.

Zdroj:

http://www.trebicsko-moravskavysocina.cz/

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová