Proč bych měl/a třídit?

Odpad – recyklovat nebo pálit?

Podle ekologů by podpora kombinované výroby a spalování komunálního odpadu a důlního plynu stála více, než by stálo pokračování podpory obnovitelných zdrojů energie. „Je paradoxní, že Poslanecká sněmovna dala přednost podpoře spalování odpadu ve spalovnách a spalování fosilního uhlí a zemního plynu pro výrobu elektřiny a tepla ve velkých centrálních zdrojích před pokračováním rozumného regulovaného rozvoje perspektivních technologií (větrné elektrárny, malé bioplynové stanice a geotermální zdroje),“ uvedl místopředseda Komory obnovitelných zdrojů energie (OZE) Štěpán Chalupa.

Podle šéfa České asociace odpadového hospodářství Petra Havelky míra třídění a recyklace neustále roste. Za posledních šest let vznikly stovky moderních zařízení na zpracování odpadů, nové skládky se prakticky nezakládají. Nakládání s odpady je v ČR v souladu s požadavky EU. Není třeba dělat zbytečné revoluční změny, přesouvat starost o odpady do státních rukou, budovat nové systémy a kvůli tomu zvedat lidem poplatky. Také politika unie ve věci odpadů se postupně vyvíjí – od skládek a spaloven k co nejdůslednější recyklaci, takže bychom za pár let mohli jít navrhovanou podporou spaloven proti proudu. Spalovny se v Česku nachází zatím tři, Malešická spalovna v Praze, spalovna v Brně a v Liberci. Plánuje se výstavba dalších tří spaloven, jedna by měla stát například v Chotíkově na Plzeňsku. Všechny tyto záměry odmítají ekologická a občanská sdružení.

„V Česku se v roce 2011 využilo celých 78 % odpadů. Co se týká energetického využití, odpady nekončí jen ve třech spalovnách. V zemi je dalších 44 různých zařízení, kde se odpady energeticky využívají, a tato cesta se rozvíjí. Kdyby velké spalovny měly v ČR ekonomickou logiku, firmy by byly první, kdo by do nich investoval. Jejich vlastníci by rozhodně na takové investice měli. Chceme soutěž a postupný dosavadní rozvoj vedoucí k většímu třídění a recyklaci v podmínkách volného trhu, kde má možnost uspět ten lepší. Chceme evoluci, nikoli předem připravené účelové revoluce výhodné jen pro vybranou technologii,“ řekl Havelka.

Exministr Chalupa výstavbu spaloven naopak hájil i v porovnání se skládkováním, které je podle něj daleko horší. Spalovny získávají energii ze zbytkového odpadu, který už se jinak využít nedá. Znečišťující látky jsou nepřetržitě kontrolovány. Spalovna vždy počítá s odběrem vyrobených energií. Proto je budována v návaznosti na městskou soustavu rozvodu energií a musí být dokonale přístupná.

Bývalý ministr životního prostředí již v lednu serveru Česká pozice řekl, že se hierarchie nakládání s odpady dle EU sice bude držet, ale ne za každou cenu. „Na recyklaci musí daňový poplatník mít, musí se vyplatit. Takže to, co nelze recyklovat, se musí spálit. Samozřejmě se k tomu musí použít nejlepší technologie, která zároveň vyrobí ze spalování i teplo,“ uvedl Tomáš Chalupa.

Zdroj: www.ceskatelevize.cz

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová