Profesia Days 2019

Mezi středou 23. a čtvrtkem 24. října se v Praze uskutečnil v pořadí již 9. ročník festivalu příležitostí Profesia Days Praha. Co podobná akce obnáší a co jste si mohli odnést domů? To si povíme v krátké reportáži.

Do Prahy jsme zavítali ve čtvrtek a po krátké nejistotě, kdy od stanice metra na Letňanech nebylo vidět nic jiného, než mlha a zorané pole, přidali jsme se k rozvolněnému, ale přeci jen zřetelnému zástupu lidí, kteří mířili směrem k areálu PVA EXPO Praha. Vstup do areálu byl zdarma a uvnitř na nás čekal poměrně pestrý zástup firem a pracovních agentur. Jednotlivé stánky byly skoro jako chameleon – v jednu chvíli jsme totiž šli jedním směrem na opačnou stranu areálu, a když jsme se vraceli ke vchodu, mnohá stanoviště byla náhle obsazena odlišnými společnostmi.

Od festivalu Profesia Days jsem si já osobně sliboval především doplnění mého přehledu možností, jakou cestou se vydat po střední škole. Shodou okolností byl onen týden také časem konání veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus, bylo tedy určitě o čem přemýšlet. Mnohem více než samotné pracovní příležitosti mě však zaujaly přednášky, které se na Profesia Days konali celkem na 3 místech zároveň. Výběr témat byl skutečně pestrý.

Vybrali byste si „svoji“ přednášku?

Díky festivalu příležitostí jsem získal další představu o tom, jakým způsobem se prezentují velcí hráči na poli pracovního trhu. Velmi se mi ale líbil kupříkladu stánek Charity Česká republika, kde zaměstnanci této organizace poskytovali informace o možnostech pomoci nebo rovnou přímé účasti zájemců v rámci zahraničních misích. Také mě zaujali „ajťáci“ a jejich forma prezentace.

Celkově mohu říci, že pro mě byl Profesia Days obohacující zkušeností a posunul mě o další krůček z pohledu informovanosti o možnostech cesty mladého středoškoláka, který brzy vyjde školu. Doufám, že to bude cesta zábavná!

Ráno tu ještě skoro nikdo není
Rovnováha je velmi důležitá ve všech oblastech života
Je libo marketing?
I před vchodem byly k nalezení zajímavé podněty

Autor příspěvku: Libor Oliva

Je mi 19 let. Baví mě společenská témata – studuji na škole převážně humanitního zaměření a mimo sociologii mě zajímá také psychologie, ale taky média a obecně mechanismus fungování naší společnosti jako celku tvořeného jednotlivci. Fascinuje mě ta skutečnost několika miliard úplně odlišných příběhů a nejvíce ze všeho asi touha nalézt klíč ke společné existence ve vzájemném respektu a toleranci, jednotě v rozmanitosti. Mimo neustálé psaní všeho možného píšu taky písničky a hraju na pár nástrojů, občas i před lidmi. Celým mým životem tak nějak prolíná potřeba nalézt klíč k efektivní pedagogice a vzdělávání tak, abychom nemuseli neustále slyšet o tom, jak je systém školství špatný, ale naopak – mám vizi, že to jde jinak. S tím souvisí i můj zájem o (spolu)práci s dětmi a mladými lidmi, při které se snažím jednat podle zásad, které zodpovědnost z této činnosti plynoucí vyžaduje.