Nové úpravy maturitních zkoušek dle MŠMT

Ve středu 10. března 2021 představil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga nové úpravy maturitních zkoušek pro rok 2021

Dochází k těmto změnám:

  • posun termínů didaktických testů na 24., 25. a 26. května 2021
  • mimořádný termín pro ty, kteří se nebudou moci účastnit řádného termínu z důvodu karantény či onemocnění covid-19, se bude konat 7., 8. a 9. července 2021
  • úřední uznání didaktických testů u žáků zdravotních a sociálních oborů, kteří mají pracovní povinnost nebo vypomáhají dobrovolně a odpracovali minimálně 160 hodin
  • pro všechny žáky pak dobrovolná ústní zkouška z českého a cizího jazyka

 

Dále platí úpravy zkoušek z ledna, tedy delší čas na vypracování didaktických testů z českého a cizího jazyka (+10 minut) a matematiky (+15 minut). V rámci profilové části maturity jsou zrušené písemné (slohové) práce.

Dále platí prodloužený termín realizace závěrečných zkoušek na středních školách do konce srpna 2021.

 

Více info na:

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-predstavilo-dalsi-upravy-maturitnich-zkousek

Hlavní body úprav maturit, závěrečných zkoušek a absolutorií ve školním roce 2020/2021

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová