Vyber si své povolání

„Vyber si své povolání“

Brožura pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ

Na základě reakcí z veletrhu Didacta 2016 a ze zkušeností získaných v několika místních firmách připravil incomingový tým v čele s radním Pavlem Pacalem brožuru, primárně určenou pro žáky základních škol a jejich rodiče. Brožura Vyber si své povolání přináší přehled o firmách v třebíčském regionu, o jejich zaměření a zejména o nabízených pracovních pozicích na Třebíčsku. Cílem je usnadnit žákům výběr střední školy s ohledem na jejich budoucí zaměstnání.

Publikace má dětem pomoci zorientovat se přehledně a jednoduše v nabídce na místním trhu práce. Stručná charakteristika středních škol v Třebíči a jimi nabízených studijních oborů zase pomůže při výběru školy vhodné pro přípravu na vybrané povolání. „Počítáme s její pravidelnou aktualizací tak, aby reflektovala aktuální situaci ve firmách a odrážela poptávku po profesích na blízkém pracovním trhu,“ uvedl radní Pavel Pacal.

Nejen prospěch a zájmy žáků jsou důležitým faktorem pro zvolení správného studijního směru. Určitou váhu při rozhodování musí mít i reálné uplatnění na trhu práce,“ vysvětlil Pacal hlavní důvod, proč brožura vznikla.

Brožura je určena především žákům posledních ročníků základních škol a jejich rodičům, kteří stojí před nelehkou volbou dalšího vzdělávání. Proto je nyní distribuována na všechny základní školy na Třebíčsku. V tištěné podobě bude k dispozici nejen žákům 8. a 9. tříd, ale i výchovným poradcům. Pro ostatní zájemce je k dispozici elektronická verze, kterou je možné si bezplatně stáhnout na webu města Třebíče.

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová