Svátek 21. listopadu? Ano, přece světový den pozdravů!

Setkáváme se s ním na každém kroku, ve škole, doma, na ulici, v autobusu, v prodejně, zkrátka všude, kde se míjíme s lidmi a jsme lidmi obklopeni. Na mysli mám samozřejmě pozdrav, bez kterého bychom snad ani nebyli lidmi. Na světě neexistuje lidská kultura, která by neměla svůj pozdrav, tak proč se alespoň o těch našich pozdravech něco nedozvědět?

Ač se světový den pozdravů může zdát jako novinka, nenechte se zmýlit. Světový den pozdravů spadá na 21. listopadu už od roku 1973, když vznikl jako reakce na probíhající arabsko-izraelskou válku. Američtí studenti, bratři Brian a Michael McCormackovi, se rozhodli zavést tento den, aby poukázali na to, že konflikty lze řešit mírnější cestou než za použití ozbrojených sil. Bratři vycházeli z myšlenky, že první slovo, které při setkání s ostatními lidmi vypustíme z úst, je pozdrav.

Smyslem pozdravu je samozřejmě dát druhému člověku najevo, že jsme ho potkali, pozdrav je také gestem úcty, přátelství a bývá vyjádřen slovy nebo gestem. U nás, v České republice, máme mnoho pozdravů, používáme je denně, ale ne vždy víme, odkud se ten, nebo onen pozdrav vynořil, proto si jich pár představíme.

AHOJ

Tento pozdrav zná každý, v běžné komunikaci jeden z nejpoužívanějších. Vznikl z anglického slova „Ahoe“ nebo „Ahoy“ používaném námořníky. K nám se dostal především díky trampům, kteří tento pozdrav začali používat.

ČAU

Další zcela běžně používaný pozdrav. Tento výraz je z italského slova „Ciao“, které se do naší vlasti dostalo skrz filmovou produkci. Slovo „Ciao“ se hojně objevovalo ve snímku z 50. letech 20. století, a tak ho občané Československa s oblibou přejali, částečně proti tehdejšímu komunistickému pozdravu „Čest práci“ .

NAZDAR

Tento pozdrav má narozdíl od prvních dvou zmíněných ryze český charakter. Vznikl složením dvou slov, která stála na kasičkách, do nichž lidé přispívali na obnovu Národního divadla. Celá věta na kasičce zněla takto: „Na zdar důstojného Národního divadla.“ V roce 1862 tento pozdrav přejali Sokolové, u nichž přetrvává tento pozdrav do dnes a drží si ho jako svoji tradici.

Každý si jistě z té pestré palety vybere ten svůj nejoblíbenější. Nejdůležitější ale je, abychom nepřestávali zdravit, vhodně pozdrav zvolili, uctivě jej formulovali a pokud se budeme neustále zdravit, tak se možná i uzdravíme!

 

Zdroj: seznamzpravy.cz

Autor: Pavel Saitl

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová