Přichází éra finančních hypermarketů

Pojem finanční hypermarket označuje instituci  s velmi širokým spektrem finančních služeb.

Bankovní produkty, investiční nabídky či pojištění. To vše spadá do jednoho regálu, ze kterého si zákazník musí vybrat to správné řešení. Na řadu tak přichází finanční poradce, který jakožto odborník umí naslouchat rozdílným požadavkům svých klientů a následně jim pomáhá s výběrem vhodného produktu.

 

 

Trh finančního poradenství bude v následujících letech čelit mnohým výzvám. Některé budou vycházet z demografických změn, technologických trendů, jiné budou reagovat na geopolitické problémy nebo generační různorodost. Kvalita nabízených služeb bude stát na prvním místě. Jen opravdoví odborníci budou schopni pracovat se všemi důležitými proměnnými. Klíčovým faktorem bude sběr a analýza relevantních informací o daném klientovi.

Témata jako nástup generace Alfa (lidé narození po roce 2010, tedy v době, kdy světlo světa spatřil první iPad) a prohlubující se digitalizace nutí finanční trhy k neustálým reakcím. Zároveň kvůli úpadku státních penzijních schémat a neudržitelnosti současného systému financování zdravotnictví budou mít poradci daleko více práce než v minulosti. Uspějí jen opravdoví odborníci, kteří budou schopni vyhovět i těm nejnáročnějším požadavkům.

Dostatečné zabezpečení jako nutnost

Výzkumy prokazují, že správa majetku a peněz je hned po zdraví tou nejdůležitější oblastí pro každého z nás. I po téměř třiceti letech samostatného finančního trhu v České republice se však nemůžeme pyšnit vysokou finanční gramotností. Důvodů je hned několik. Nedostatečná školní výuka a osvojování si špatných návyků ze svého okolí. Výsledkem je, že každý pátý Čech žije od výplaty k výplatě. Až 15 % českých domácností by se při výpadku pravidelného příjmu nedokázalo následující měsíc uživit.

Demografické statistiky ukazují, že se trend stárnoucí populace bude neustále prohlubovat. V září 2016 bylo v ČR 2 881 000 důchodců s průměrným starobním důchodem 11 441 Kč. Současný průměrný věk dožití je 76 let u muže, a dokonce 81 let u žen. Křehký důchodový systém tak za několik let nebude schopen pokrýt všechny požadavky. Bude na každém z nás, aby se dostatečně připravil na důstojný podzim života. Proto je klíčové, aby si s první výplatou každý člověk osvojil základní návyk – pravidelně si odkládat část své výplaty na důchod.

Jiná generace, jiný mrav

Chování klientů se neustále mění. Jednotlivé generace přicházejí s rozdílnými požadavky, přístupy a životním stylem. Již dnes je hlavním trendem tzv. ROPO EFEKT. Jedná se o online vyhledávání informací o produktech, které je následováno osobním nákupem v offline světě. Postupem času, především kvůli stále větší digitalizaci finančního prostředí, se bude zvyšovat i podíl čistého online nákupu. Tento jev můžeme sledovat především u produktů jako cestovní pojištění nebo povinné ručení.

Stávající tradiční poradenské modely se budou muset přizpůsobit trendům digitálního věku a být schopné vždy obhájit svoji službu před klientem. Určitě bych také zmínil fenomén sociálních sítí a téměř 24hodinového virtuálního života.

Finanční produkty na jednom místě

Tlak a náklady nových zákonných povinností povedou k větší koncentraci tradičních představitelů trhu finančního poradenství. Dílčí rozdíly mezi jednotlivými institucemi se budou výrazně stírat. To povede ke vzniku finančních hypermarketů, kde se tak na jedné „poličce“ budou nacházet finanční produkty od různých „výrobců“. Kvalifikovaný finanční poradce z nich pak klientovi pomůže vybrat a vysvětlit ty správné produkty podle jeho přání a potřeb.

Tuto službu právě finančně poradenské společnosti zajišťují. Finanční instituce však nikoli. A to i přesto, že je tato služba ve světě běžná. Určitá banka tak nabízí účty nebo úvěry i jiných bank. Jsem si jist, že tento trend postupně přijde i k nám do České republiky. Zkušenosti z trhu jasně ukazují ještě na jeden aspekt finančního poradenství. Klienti, kteří si ze začátku řešili finanční produkty sami, ad hoc, často impulzivně nebo pod tlakem, přicházejí na banální pravdu, že peníze jsou jen jedny. S postupem času vidí, kolika chyb se při samosprávě svého finančního portfolia dopustili. Přicházejí na to častokrát až v diskusi s finančním poradcem. Tlak na komplexnost finančního poradenství, dlouhodobost spolupráce, tedy pravidelný servis klienta s cílem včas reagovat na měnící se životní situaci a potřeby je jasný trend dneška. Kvalita vztahu a kvalita poradenství je naprosto bazální podmínkou dlouhodobé spolupráce a fungování finančního poradce na trhu. Jak to trefně vyjádřil jeden náš poradce: Nejhorší je finančně negramotný klient, negramotný poradce a mezi nimi bezmezná důvěra.

Pohled do daleké budoucnosti

Kompletní online služby včetně prodeje, noví hráči na trhu nebo progresivní sociální sítě – můžou tyto trendy vést k tomu, že se finanční poradci stanou zcela nepotřebným zbožím? Na tuto otázku je prozatím jasná odpověď. V žádném případě.

Důvodem jsou složité a aktivně prodávané produkty, které se bez lidského prvku neobejdou. Jedná se především o životní pojištění, různé investice nebo hypoteční bydlení. Do této řady patří i soukromé zdravotní pojištění, jehož boom nás teprve v ČR čeká. Dle dnešních předpokladů je jasné, že se stát nebude moci 100% podílet na zdravotní péči.

Se stárnutím populace roste i nemocnost a snižuje se počet ekonomicky aktivních obyvatel, kteří budou do systému přispívat. Výdaje na zdravotní péči meziročně stouply o 5,6 %. V zásadě u zdravotní péče platí to samé jako u přípravy na důchod. Každý občan si bude muset určitou část financovat sám nebo z komerčního zdravotního pojištění. Osvěta v této oblasti bude ležet jak na státu, tak na finančních poradcích.

Vše tak napovídá tomu, že poradci budou mít více práce než dosud. Důležité je, aby na sobě pracovali, poskytovali kvalitní a komplexní služby a aby jasně a srozumitelně poskytovali klientům informace s cílem zvyšovat jejich finanční gramotnost.

Zdroj: www.ihned.cz

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová