Nezapomínejme: Lidice, 1942

Před 76 lety nacisté vypálili obec Lidice. Byly vybrány jako exemplární příklad. Jako důkaz toho, že němečtí okupanti mohou rozhodovat o osudech lidí, jak se jim zachce. Dne 10. června 1942 zmizela vesnice z mapy republiky.

„Tři čtvrtě století po hrůzné události se však ve světě stále dějí zločiny proti lidskosti a symbol Lidice dostává stále obecnější význam,“ připomněla ředitelka Památníku Lidice Martina Lehmannová ve svém loňském projevu.

Vyhlazení Lidic předcházel atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha dne 27. května 1942. Po tomto činu, který spáchali Jozef Gabčík a Jan Kubiš, se vystupňoval teror nacistických okupantů proti českému národu. I přes zuřivou heydrichiádu vedenou K. H. Frankem, která se mimo jiné vyznačovala stovkami popravených lidí, se nepodařilo parašutisty dopadnout.

Shodou okolností byly za oběť dalších zastrašovacích akcí vybrány Lidice. Začalo to milostným dopisem, který si gestapo vyložilo po svém. Následovala razie v Lidicích a zatčení rodin Horáků a Stříbrných, o jejichž synech bylo známo, že slouží v československém vojsku v Anglii. Domovní prohlídky ani výslechy však neodhalily nic podezřelého. Gestapu bylo záhy jasné, že nikdo z podezřelých nemá s atentátem na Heydricha nic společného, a s tímto výsledkem bylo také podáno hlášení do Prahy.

V Praze se mezitím K. H. Frank v naději, že tím posílí své postavení, rozhodl využít Lidice jako ukázku svého „rázného postupu“. Hitler mu při schůzce v Berlíně jeho záměr schválil.

10. června 1942 byla obec Lidice vypálena a dokonale srovnána se zemí a veškeré místní obyvatelstvo popraveno nebo odsunuto do koncentračních táborů. Na místě nacisté popravili 173 mužů a chlapců starších patnácti let. Z 88 dětí bylo 7 posláno na převýchovu, zbylých 81 bylo usmrceno výfukovými plyny ve speciálním vyhlazovacím automobilu. 184 žen, které byly odtrženy od svých rodin, bylo převezeno do koncentračního tábora Ravensbrück.

Brutální čin okupantského režimu svou plánovitostí a chladnokrevností pobouřil celý svět. Města a obce v Mexiku, Brazílii a v USA se na protest nacistického zločinu přejmenovávaly na Lidice. Jménem Lidice byly křtěny právě narozené děti. Britští horníci založili hnutí a zorganizovali sbírku na obnovu obce.

Příběh Lidic byl několikrát zfilmován. Rok po události vznikl anglický snímek Tichá ves, natočený s čistě amatérskými herci v reálném prostředí velšské hornické vsi. V roce 2011 byly natočeny Lidice v hlavní roli s Karlem Rodenem, tento film získal šest nominací na Českého lva.

Lidická tragédie si vyžádala 340 životů. Ze zhruba pěti set obyvatel Lidic se po válce vrátilo jen 143 žen a 17 dětí. Místo nepoznávali. Nacisté obec srovnali se zemí. Lidice ale znal celý svět.

Zdroj: youtube.com

Autor: Ondřej Kaška

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová