Historik Jaroslav Šebek: „K volbám se dříve prostě MUSELO.“

Už v pátek vypukne druhé kolo prezidentských voleb. Tato velice sledovaná událost teď rozdmychává mediální vášně i občanské mínění o obou kandidátech. Jak to ale vypadalo u voleb dříve? Prezident nebyl volen přímo občany, takže se zaměříme na volby parlamentní. Na otázky ohledně voleb za éry komunismu odpovídá historik Jaroslav Šebek.

Mluví se o tom, že volební účast je průměrná, jaký je historický vztah Čechů k volbám?

„Strany v historii nemusely přesvědčovat svoje stoupence, aby chodili k volbám – oni museli. Byly to povinné volby a byly povinné i po roce 1945. Pokud se po válce někdo neztotožnil s programem žádné strany, tak mohl volit bílým lístkem. Jít k nim ale musel. Povinnost byla i sankciována, kdo nepřišel, zaplatil pokutu. Volební účast se pohybovala okolo 93 procent. Existovala výjimka, že příslušníci armády a četnictva nesměli volit, aby nemohli ovlivňovat, z titulu své funkce, jak bude složen Parlament.“

Jakým způsobem měli občané dřív možnost volbu sledovat?

„Sčítání trvalo dva až tři dny. Výsledky byly zveřejňovány v novinách a politickým elitám nebyla věnována taková pozornost. Většina novin tehdy patřila politickým stranám, skrz které propagovaly program či hodnotily výsledek voleb. Strany byly jednoznačně čitelné a stejně na tom byly i noviny. V současné době se noviny deklarují jako nezávislé, ale často se do nich skrytě prolínají názory vlastníků a lidí, kteří mohou vyjadřovat svoje vlastní přesvědčení. Nedá se jednoznačně říct, jestli je názor nezávislý a otevřený.“

Byla kampaň intenzivní?

„Kampaň byla dřív dům od domu. Politik jezdil do jednotlivých vesnic, kde dělal předvolební shromáždění. V některých vesnicích bydlelo třeba pouze 20 či 30 lidí. Byla to událost pro celou vesnici. Kandidát do Poslanecké sněmovny mohl být zvolen až od 35 let a do Senátu pak od 45 let. Po nástupu komunismu se volby často prolínaly se stranickými sjezdy. Prvně byl sjezd, pak byly volby, které byly mediálně velmi propagovány a sledovány – pouze ale v tom směru, že se propagovaly úspěchy socialistického hospodářství, jak se nám žije lépe a radostněji.“

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1068994-jak-probihaly-volby-v-dobe-minule-odpovida-historik-jaroslav-sebek

Tereza Kašková

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová