Český Champollion

Před více než sto lety rozluštil Bedřich Hrozný jazyk Chetitů. Dokázal též, že se nejedná o písmo, jak se někteří mylně domnívají, ale o jazyk, který se zařazuje do skupiny indoevropských jazyků. S tímto úspěchem mu pomohly tzv. boghazköyské tabulky nalezené v letech 1906 až 1912 německým badatelem Hugo Wincklerem.

Bedřich Hrozný se narodil 6. května 1879 v Lysé nad Labem. Studoval na univerzitě ve Vídni orientální jazyky a doktorátem v Berlíne úspěšně dovršil své studium. V roce 1904 odešel s profesorem Selinem do Turecka, Egypta, Sýrie a Palestiny, kde spolupracoval na překládání klínového písma. Po návratu do Vídně pracoval B. Hrozný v Universitní knihovně.

Na počátku první světové války započal bádat nad již dříve nalezenými hliněnými tabulkami z Turecka, které rozluštil, podle nich i dourčil indoevropský charakter Chetitštiny a o dva roky později přeložil i chetitskou gramatiku společně s náboženskými, právnickými a historickými texty. Roku 1927 se zasloužil o vznik Orientálního ústavu Akademie věd.

Roku 1939 měl možnost emigrovat, této možnosti nevyužil. Dále se mohl v roce 1940 stát ministrem školství, to také odmítl. O 12 let později byl jmenován členem Československé akademie věd. Zemřel v Praze ve věku 73 let.

 

Zdroj: national-geographic.cz

Autor: Pavel Saitl

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová