Proč slavíme 8. květen jako Den vítězství?

Název i datum Dne vítězství prošel řadou změn, původně se slavilo 9. května.

Den vítězství je v kalendářním pořadí druhý ze sedmi českých státních svátků. Datum 8. května 1945 bylo z historického hlediska velkým oddychem pro celou Evropu, formálně se totiž jedná o poslední den druhé světové války.

V době, kdy bezpodmínečná kapitulace německých vojenských sil nabyla platnosti, se však na území tehdejšího Československa stále bojovalo. Osvoboditelské ruské tanky dorazily do Prahy až ráno následujícího dne a především proto se na datu státního svátku nemohli tehdejší političtí představitelé dohodnout. Datum i název svátku se tak s postupem času měnily.

Zprvu se jako směrodatný jevil fakt, že Sovětský svaz vyhlásil 9. květen Dnem vítězství nad fašismem. Od listopadu 1951 tedy tehdejší ČSR slavila také 9. květen jako Den osvobození Československa Sovětskou armádou. První změna přišla až po převratu, kdy se v květnu 1990 nejprve upravil název na Den osvobození od fašismu, o rok později i datum na doposud platný 8. květen. V listopadu 2000 pak došlo ke zkrácení na Den osvobození a se snahou přiblížit se názvosloví západních států došlo roku 2004 ke změně k dnešnímu Dnu vítězství.

Vzpomínkový den na ty, kdo během druhé světové války ztratili svůj život, je však platný celosvětově, bez ohledu na různost pojmenování svátku v jednotlivých zemích.

Zdroj:

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/proc-slavime-8-kveten-jako-den-vitezstvi/r~i:article:698911/

Autor: Ondřej Kaška

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová