Podporuj muziku!

Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI) ve spolupráci s OSA — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. spustila vzdělávací projekt – „Buď toho součástí. Podporuj muziku!“. Projekt je určen pro žáky druhého stupně základních škol a je zaměřen na vzdělávání v oblasti autorských práv na internetu.

Primárním cílem projektu je zvýšení povědomí o hodnotě hudby, sekundárním cílem je pak naučit žáky základům autorských práv a změnit jejich chování v prostředí internetu, a to zejména ve vztahu k hudbě. Děti by měly být poutavou formou informovány o tom, co je vlastně autorskými právy chráněno a proč. Žáci budou směrováni k poslechu hudby na on-line službách formou krátkých spotů, které budou šířeny zejména prostřednictvím sociálních sítí.

Celý projekt sestává ze tří pilířů:

1) Dokumentární film (o hodnotě hudby, o vzniku hudební nahrávky atd.), ve kterém účinkují populární umělci. Dokument by měl být pomůckou pro výuku v hodinách občanské nauky, hudební výchovy, atp.
2) Představení projektu pedagogům na úrovni zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků po celé České republice. Tato část projektu probíhá od září 2013.
3) Beseda žáků o autorských právech a o hodnotě hudby s některým z umělců ve vybraných školách, které o debatu s tvůrci písniček projeví zájem.

Projekt probíhá od března školního roku 2013/2014 a bude pokračovat i v následujících letech.

Partnery projektu jsou jednotlivé členské firmy ČNS IFPI a dále pak OSA — Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s.
Záštitu poskytlo Ministerstvo kultury.

Přihlašte svojí školu na interaktivní besedu s umělci a autory projektu Buď toho součástí.
Podporuj muziku!- http://bit.ly/podporuj-muziku-formular-pro-skoly

Zdroj: https://www.facebook.com/podporujmuziku

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová