Výtvarný projekt „Sochy a děti“ již po osmnácté v Boudě

CPDM, o.p.s. Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov
CZ-381 01 Český Krumlov, T.G.Masaryka 114, Tel. / fax 380 712 427
E-mail:cpdm@icmck.cz www.cpdm.cz
Projektové pracoviště Nízkoprahový a volnočasový klub pro děti a mládež BOUDA 

Výtvarný projekt „Sochy a děti“ již po osmnácté v Boudě
Tisková zpráva CPDM, o.p.s. ze dne 19. června 2020
Text: Jiří Muk, fotografie: Jiří Muk 

Již po osmnácté měly děti a mládež z Českokrumlovska zajímavou možnost seznámit se se sochařskou tvorbou a s dalšími zajímavými výtvarnými aktivitami. V prostorách NZDM Bouda se ve dnech od pondělí 15. června do pátku 19. června 2020 uskutečnil osmnáctý ročník výtvarného projektu „Sochy a děti“ pod vedením akademického sochaře Petra Fidricha. 

Účastníci měli v časech od osmi ráno do čtyř odpoledne možnost „přičichnout“ k několika zajímavým výtvarným technikám. Celkem jsme vytvořili čtyři pracovní stanoviště. 

Na prvním z nich se pracovalo na lipových fošnách, které jsme dostali darem od obce Hořice na Šumavě. Prostřednictvím kvalitních dlát a paliček si zde příchozí mohli vyzkoušet reliéfní řezbářství. Na druhém stanovišti si mohly děti a mládež vyrobit záložku do knížky. Na třetím stanovišti jsme měli přichystané tzv. flipbooky (papírové bločky) na nichž se maloval „animovaný film“. Poslední zastávkou byla výroba butonů. Všechny výrobky si mohli děti zdarma odnést domů. 

Tento neformálně vzdělávací projekt byl určen jak dětem z předem přihlášených základních škol, tak i dětem a rodičům volně příchozím. 

Celkem se letošního ročníku výtvarného projektu „Sochy a děti“ zúčastnily tři základní školy z Českého Krumlova a Chvalšin v počtu 95 účastníků. 

Díky podpoře města Český Krumlov, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Jihočeského kraje byl program pro všechny účastníky zdarma. 

Fotogalerie:

www.cpdm.cz 

© 2020 CPDM, o.p.s. CPDM, o.p.s. Český Krumlov je zakládajícím členem 

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice a Asociace nestátních neziskových organizací v Jihočeském kraji

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová