Vánoce jinde – jak a kdy se slaví Chanuka?

Chanuka vychází z židovského kalendáře a začíná každý rok v jiný den. Její začátek je stanoven dle židovského kalendáře na 25. den měsíce kislev. Toto odpovídá období od konce listopadu do konce prosince. Protože den podle židovského kalendáře začíná západem slunce, tak první den Chanuky vlastně začíná při západu slunce v den předcházející, než je datum v gregoriánském kalendáři.

Jak to všechno začalo

Chanuka, z hebrejského slova „vysvěcení“ nebo „zasvěcení“, připomíná opětovné vysvěcení druhého Chrámu poté, co byl znesvěcen vojsky Antiocha IV. Chanuka rovněž připomíná „zázrak oleje.“ Podle Talmudu našli Židé po příchodu do Chrámu pouze jednu nádobu s čistým olivovým olejem, která stačila pro chrámovou menoru na jeden den. Zázrakem však olej hořel po osm dní, což stačilo, aby byl vylisován, připraven a posvěcen nový olej. Na paměť tohoto zázraku se zapalují svíce a jí se jídla připravená na oleji.

Jak Chanuka probíhá

Chanuka, které se také říká Svátek světel, se slaví osm dní. Jejím hlavním symbolem je postupné zapalování osmi svíček nebo olejových lampiček v přesném pořadí na tradičním židovském svícnu a žehnací modlitby. Na svícnu je tradičně ještě devátá svíce zvaná šamaš‎‎ (hebrejsky: „sluha“), která je rovněž každý večer zapalována, ale je umístěna na zvláštním místě. Obvykle slouží k zapalování ostatních svící a přidává „nezasvěcené“ světlo ke světlu chanukových svící, které je zakázáno využívat pro jiné účely, než je oslavování a předávání příběhu Chanuky. Chanuková světla se zapalují až po západu slunce, nanejvýš však hodinu po setmění. Každou noc se po zapálení svíček zpívá píseň Ma’oz cur („Ó mocná skálo“). Jedná se s největší pravděpodobností o původní lidovou německou píseň z křesťanského vánočního období. Postupem doby přibylo k Chanuce několik dalších obyčejů, které připomínají klasické Vánoce. Děti například dostávají drobné dárky, tento zvyk ale k původní Chanuce vůbec nepatřil. Podle Židů je Chanuka dávána do souvislosti s Vánocemi jen díky období, ve kterém se odehrává a má úplně jiné poslání.

Chanuka a Židé

Přestože většina ostatních židovských svátků se odehrává především uvnitř společenství, Chanuka toto náboženství představuje otevřeně všem ostatním. To je také důvod, proč se koná i mnoho oslav, které jsou otevřené veřejnosti nebo se odehrávají na veřejných místech. V průběhu Chanuky Židé normálně pracují, ale mohou z práce odejít dřív, aby stihli včas zapálit svíčky nebo olejové lampy. V Izraeli jsou ale v této době zavřené školy, i když k tomu není žádný náboženský důvod. Jídla v době Chanuky jsou typicky židovská a připravují se hlavně na oleji. Podávají se především bramborové placky nebo bramboráky, velmi často se konzumují koblihy s různými náplněmi a mléčné pokrmy.

Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/

http://www.milujivanoce.cz/cs/

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová