Je na drogách?

Poznáme, že je naše dítě na drogách?

Často si nalháváme, že ten a ten problém se právě nás dotknout nikdy nemůže. O to větší je však následné rozčarování, pokud zjistíme pravý opak. Pravdou je, že drogy jsou součástí dnešního světa a je třeba vnímat je jako potenciální nebezpečí pro naše okolí i pro nás samotné. V posledních letech se s drogou seznamují stále mladší děti. Je tedy důležité vědět jak poznat, že právě naše ratolest může být v ohrožení a drogy by ji mohly poznamenat.

Pokud rodiče zjistí, že jejich dítě bere drogy, nemusí to být hned na počátku experimentování dítěte. Mnohokrát si toho všimnou až po měsících, kdy již může být řešení celého problému mnohem složitější. Co tedy může být varovným signálem, který by nám měl otevřít oči a po němž bychom měli zbystřit naši pozornost?

Obecně lze říci, že samotné účinky nealkoholových drog se rozeznávají velmi špatně. Navíc je samozřejmé, že děti se snaží utajit jakékoliv projevy svých činů, které by rodiče mohli vnímat. Obvykle si tedy doma nemáte možnost povšimnout přímých následků užívání drog. Ty se totiž odehrávají mimo domov. Mezi ně může patřit zčervenání očí po kouření marihuany, nesouvislá či zrychlená řeč, stažené zorničky očí, zápach po ředidlech atd.

Dá se tedy říci, že užívání drog je velmi obtížně rozpoznatelné, zvláště pokud se tak děje v malých dávkách. Přesvědčivě usvědčujícím důkazem je např. nalezení samotnédrogy, pomůcek při jejím používání nebo stop po vpiších. To se ale většinou stává až v případech, kdy je droga již v životě člověka výrazněji přítomna.

Projevy dítěte, které bere drogy

Důležité je všimnout si probíhajících změn v dřívější fázi. Mezi méně výrazné signály, které vám však také mohou leccos napovědět lze uvést:

 • střídání nálad
 • přehnaný smutek či veselí, u něhož není zřejmý důvod
 • podrážděnost či přímo agresivita
 • vyčerpanost, snadná unavitelnost
 • ospalost
 • ztráta chuti k jídlu
 • hubnutí
 • ztráta dřívějších zájmů
 • zhoršený školní prospěch
 • změna přátel a hodnot
 • změny v oblékání
 • zanedbávání péče o svůj zevnějšek
 • časté lži
 • stranění se okolí
 • zamykání se v dětském pokoji, koupelně, na záchodě
 • nevysvětlené ztráty peněz
 • mizení věcí z bytu

K tomuto je samozřejmě nezbytné své dítě dobře znát a věnovat se mu. Pokud s ním trávíte více času, jakákoliv změna v jeho chování vám neunikne. Pokud však patříte mezi ty, jenž tráví celý den v práci a dítě vidí jen pár hodin před spaním, měli byste důrazněji dbát na  jeho chování a cíleně si všímat jakýchkoliv možných změn.

Tyto změny nemusí však vždy svědčit pro braní drog. U dítěte může být i jiný problém. Každopádně je však na vás abyste zpozorněli a začali se zajímat, co že se děje. Přestože se často hovoří o přílišné podezíravosti a kontrole ze strany rodičů, někdy je tomu přesně opačně. Pokud se varovné signály začnou objevovat, často si můžeme nalhávat, že u nás v rodině přece takový problém nastat nemůže a snažíme se další signály spíše přehlížet.

Zdroj: www.drogy.zdrave.cz

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová