Drogy a jiné závislosti

Závislost je stav, kdy někdo je podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí že ji potřebuje) ke své existenci. Živé organismy jsou závislé na dostatku kvalitní potravyvodyvzduchu atd. Závislostí na osobě se rozumí obvykle závislost na její péčilásce nebo přítomnosti (např. za normálních okolností je malé dítě závislé na svých rodičích). Velice často je závislost způsobena tím, že člověku něco nahrazuje (např. přejídáním je velice často potlačována samota, smutek, sebelítost). Závislost jako taková pak přináší únik (např. při požití alkoholu nemyslí dotyčný člověk na věci, které ho sužují).

Zdroj: wikipedie.org

Zde se dozvíte mnohem více

 

 

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová