Červnová výměna mládeže v Portugalsku s Hodinou H

Během červnových dnů vyslala pelhřimovská organizace Hodina H skupina šesti mladých lidí nejen z Kraje Vysočina na projekt v Portugalsku. Různorodá skupina se vydala do Lisabonu na dvoutýdenní výměnu mládeže s názvem You(th) Inspire(s) Europe. Cílem tohoto projektu, který spadá pod hlavičku programu Erasmus +, bylo především podpořit aktivní evropské občanství, rozvinout solidaritu, toleranci a sociální soudržnost mezi mladými lidmi, rozvinout a zdokonalit u účastníků kreativitu, smysl pro iniciativu a zapojení se.

První dny programu se česká skupina seznamovala jak s ostatními účastníky z Itálie, Rumunska, Bulharska, Španělska a Portugalska, tak i se samotným programem a pravidly výměny. Pak už se všichni věnovali aktivitám neformálního vzdělávání rozdělených do několika kategorií, aby byly naplněny cíle projektu. Mezinárodní skupina mladých lidí z různých zemí pracovala například na dobrovolnických aktivitách prostřednictvím výpomoci v potravinové bance, kde třídili a balili potraviny, které darovaly velké obchodní řetězce a které dále putovaly do neziskových organizací, aby byly předány tam, kde je jich nejvíce potřeba. Jedno odpoledne také věnovali úklidu místní pláže, čímž vzbudili pozornost u několika kolemjdoucích a někteří se k nim dokonce přidali. Na čisté pláži pak hráli různé hry. Navštívili i psí útulek, kde venčili psy a hráli si s nimi. Také se mladí lidé věnovali workshopům zaměřeným na témata jako např. evropské občanství, Erasmus + program, recyklace, strategie programu Europe 2020. Během celého programu mohli všichni poznávat kulturu všech zapojených zemí a také portugalská města Lisabon, Sintra a Cascais.

Vedoucí české skupiny Katka na závěr dodává: „Závěrem chci říci, že považuji tuto výměnu mládeže za velmi vydařenou a s radostí mohu konstatovat, že účastníci české výpravy se naučili spoustu nového, navázali nová přátelství s účastníky z různých zemí, odhodili stud, zdokonalili se v cizích jazycích, zažili neopakovatelné chvíle, mají hlubší povědomí o evropském občanství, jsou tolerantnější k lidem z jiných kultur a sociálních zázemí a hlavně jsou motivováni účastnit se dalších podobných projektů do budoucna.“

Více informací o Hodině H najdete na www.hodinah.cz nebo přímo v jejím sídle v Hrnčířské ulici 111 v Pelhřimově.

Eva Havlíčková

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová