SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Oblast sociálních služeb má ve správě Odbor sociálních věcí města Třebíč a jeho jednotlivá oddělení – oddělení sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, oddělení sociální kurately pro děti a mládež. Potřebné kontakty naleznete na webu www.trebic.cz/odbor-socialnich-veci.


Poskytovatelé sociálních služeb na Třebíčsku:

Azylové domy

Denní stacionáře

Dobrovolnictví

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

– Hrotovice – mapa

– Velká Bíteš – mapa – mapa

Domovy pro seniory

– Koutkova – mapa

– Kubešova – mapa

Domovy se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

– Jaroměřice nad Rokytnou – mapa

– Náměšť nad Oslavou – mapamapamapa

– Okříšky – mapa – mapa

– Pucov – mapa – mapa

Odborné sociální poradenství

Odlehčovací služby

– Náměšť nad Oslavou – mapa

– Okříšky – mapa

– Velká Bíteš – mapa

Organizace zdravotně postižených osob

  • PERNULA – sdružení pro tvořivou práci, vzdělávání a celkový rozvoj osobnosti – www.pernula.cz – mapa
  • Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní pobočka Třebíč – www.sons.cz – mapa
  • Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR pobočný spolek Třebíč – www.spmp-trebic.cz – mapa
  • Svaz diabetiků ČR – Územní organizace Třebíč, pobočný spolek – www.diabeteskv.cz – mapa
  • Svaz postižených civilizačními chorobami, základní organizace Třebíč – www.spcchzo-trebic.cz – mapa
  • Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Třebíč – svaztp.cz – mapa
  • Základní organizace svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR Třebíč – www.snncr.cz – mapa

Osobní asistence

Ošetřovatelské služby

Pečovatelská služba

Poskytování služeb pro zdravotně postižené osoby

Prorodinné služby

Raná péče

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

  • Sociální asistence a poradenství a Program Pět P – www.stred.info

– Moravské Budějovice – mapa

– Třebíč – mapa

Sociální rehabilitace

Sociálně terapeutické dílny

  • Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace – domovbezzamku.cz – mapa

Telefonická krizová pomoc

Tlumočnické služby

  • Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s. – www.csnn.cz – mapa

Poslední aktualizace – Vendula Němcová 17. 1. 2019