SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Oblast sociálních služeb má ve správě Odbor sociálních věcí města Třebíč a jeho jednotlivá oddělení – oddělení sociální péče, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, oddělení sociální kurately pro děti a mládež. Potřebné kontakty naleznete na webu www.trebic.cz/odbor-socialnich-veci.

Ministerstvo práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/cs/

Kontakty na kontaktní pracoviště Úřadu práce pro sociální dávky a příspěvky v Třebíči:


Poskytovatelé sociálních služeb na Třebíčsku:

Registr poskytovatelů sociálních služeb v celé ČR (možno vyhledávat podle okresu a typu služby):


Dobrovolnictví


Poslední aktualizace – Eliška Saitlová 28. 9. 2020