Poznej Chartu 3!

Třetím principem Evropské charty informací pro mládež je INKLUZE. Co to znamená?

 

V Informačních centrech pro mládež jsou dostupné informace všem mladým lidem

bez jakékoliv formy diskriminace.

 

Informační služby pro mládež jsou zdarma.

 

Informační centra a služby pro mládež usilují o oslovení všech mladých lidí způsobem,

který je účinný a vhodný pro různé skupiny a jejich potřeby.

Zdroj: www.eryica.org, www.nicm.cz

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová