LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2024

PŘIHLÁŠKA ZDE

Příměstské tábory jsou určeny pro děti prvního stupně (i pro děti, které od září nastoupí do 1. třídy).

Zábavný a hravý program zajistí zkušení lektoři.

Termíny:

8.7.-12.7.2024 – Svět vědy

15.7.-19.7.2024 – Svět fantazie

Cena: 2 000 Kč / týden

Během dne bude zajištěn pitný režim a teplý oběd (výběr z menu) včetně polévky. Svačiny si děti donesou vlastní.

Po vyplnění formuláře obdržíte závaznou přihlášku, na základě které, budete vyzváni k úhradě příměstského tábora.


Storno podmínky:

 • Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní příměstský tábor dříve než 30 dní před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 20% z celkové ceny tábora.
  Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní příměstský tábor v období mezi 30. a 15. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 60% z celkové ceny tábora.
  Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní příměstský tábor v období mezi 14. a 1. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny tábora.
  Pokud dítě na letní příměstský tábor nenastoupí bez zrušení přihlášky, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny tábora.
 • V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou účtovány. Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením.
 • V případě, že přihlášený účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který se přihlásí a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně přihlášenému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.
 • Zrušení registrace na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor lze provést pouze písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů uvedené na přihlášce, na e-mailovou adresu info@icmtrebic.cz. V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům tábora.
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část.
 • Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny tábora organizátoři tábora ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky nebo k potvrzení zrušení registrace v případě e-mailové komunikace).

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová