Kariérové poradenství nejen pro studenty

Od podzimu 2017 nabízíme v Informačním centru pro mládež Třebíč novou službu, a to KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ. Setkalo se s opravdu výrazným ohlasem a cestu si k nám nachází nejen studenti, kteří si právě vybírají střední či vysokou školu. Zájem jsme zaznamenali i ze strany dospělých, kteří buď hledají práci, nebo přemýšlejí o úplné změně oboru.

A s čím vším vám pomůžeme? Nabízíme MBTI typologii osobnosti i Hollandovu typologii volby povolání. Zejména druhá jmenovaná metoda může opravdu pomoci žákům na základních i středních školách. Především se však zaměřujeme na osobnostní a kariérové poradenství. Máme spoustu pomůcek (např. kreativní obrázkové karty), se kterými zjistíme, na co má student nadání, kde jsou jeho silné a slabé stránky, a tím se postupně od obecného zaměření dostaneme až k individuálním předpokladům ke studiu či zaměstnání. Jakmile si student bude jistý např. výběrem konkrétní školy, dále si tuto školu „rozebereme“ ze všech stran. Jaký má počet úspěšných absolventů, kam nejčastěji míří na vysoké školy, co připravuje pro své studenty za volitelné předměty či mimoškolní aktivity. Samozřejmostí je i pomoc s vyplněním přihlášky na SŠ/VŠ a s přípravou k přijímacím zkouškám. Zakládáme si na individuálním přístupu ke každému studentovi a zodpovíme mu veškeré otázky ohledně studia doma i v zahraničí. Příkladem z praxe je rozhodování studentky základní školy, která ještě nemá úplně vyjasněný obor studia. Během pouhých dvou sezení se nám podařilo zúžit profil škol na dva obory, s čímž se dá mnohem lépe dále pracovat. Dále jsme i vyčlenili školy, na které se koná klasické přijímací řízení – studentka dává přednost těm, kde žáky vybírají na základě prospěchu ze základní školy.

I dospělí potřebují poradit

Výjimkou nejsou ani zájemci o kariérové poradenství, kteří mají výběr školy dávno za sebou. Existují dva základní případy: buď nemohou po odchodu ze svého zaměstnání najít novou práci a potřebují poradit s veškerými formalitami i rozhledem na trhu práce, nebo jsou už léta na stejné pracovní pozici a cítí, že by chtěli změnu. Zejména druhý případ je velmi vyhledávanou problematikou našeho poradenství ze strany klientů. I s dospělými se dá pracovat s obrázkovými kartami, které nám napoví, jak jsou v práci ne/spokojeni (např. karty Moře emocí nebo Karty s příběhy). Opět jeden příklad z praxe… Muž středního věku, ve své práci relativně spokojený, už několikrát v životě uvažoval o změně profese, která je pro něj docela časově i psychicky náročná. Vždy se však stalo „něco“, co mu nedovolilo tuto změnu uskutečnit. Úkolem našeho poradenství bylo mu ukázat, že nemusí trávit ještě podstatnou část svého pracovního života v práci, která ho spíše ubíjí, než by ho těšila. Klient stále aktivně na naše poradenství dochází a můžeme říct, že došlo k velkému pokroku, alespoň co se týče uvědomění si jeho širokých možností uplatnění.

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová