Jsme partneři projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání na Vysočině

Jsme partneři projektu

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VYSOČINĚ

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013291,

který je spolufinancován Evropskou unií

 

Cílem projektu je zkvalitnění neformálního vzdělávání a vzdělávání pracovníků nestátních neziskových

organizací i dobrovolných pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím sdílení zkušeností a

vzájemné spolupráce. Aktivity budou zaměřeny na využívání nových metod a forem práce s dětmi a

mládeží tak, aby pracovníci v neformálním vzdělávání získali kompetence zejména pro tyto oblasti:

polytechnické vzdělávání, projektové metody vzdělávání, praktické využívání ICT ve vzdělávání a

badatelských aktivitách, inkluze, čtenářská a matematická gramotnost atd. Realizace aktivit povede k

propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Sekundárním cílem projektu je motivovat příjemce neformálního vzdělávání k využití nabídky těchto

organizací a k posilování jejich kompetencí ve stejných tématech. Nástroje pro získávání těchto

kompetencí budou především projektové dny v klubovně, mimo klubovnu a pravidelná klubová činnost.

 

Realizátor projektu: Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s.

Zahájení: 1. 9. 2019

Ukončení: 31. 8. 2022

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová