EKOLOGIE A PŘÍRODA

TŘEBÍČ

Sběrny druhotných surovin

EKOMETAL ŠROT https://www.ekometal-srot.cz/

KOVO-ŠROT s.r.o. https://www.ferrum-mb.cz/kovosrot-trebic/

GEVIN kovošrot s.r.o. – https://www.edb.cz/firma-179815-gevin-kovosrot-trebic

Odpady

AVE CZhttps://www.ave.cz/cs/kraj-vysocina/provozovna-trebic

CITY SERVICE s.r.o. https://www.edb.cz/firma-177361-city-service-trebic

EKO-BIO VYSOČINA s.r.o. https://www.edb.cz/firma-175668-eko-bio-vysocina-trebic

ESKO-T s.r.o. https://www.esko-t.cz/

PYROS Třebíč http://www.pyros-po.cz/…pro-firmy/odpadove-hospodarstvi-a-zivotni-prostredi/

EKOLOGIE A MĚSTO

Odbor životního prostředíhttp://www.trebic.cz/odbor-zivotniho-prostredi/os-1016

Oddělení státní správy lesů, myslivosti a služeb v životním prostředí http://www.trebic.cz/oddeleni-statni-spravy-lesu-myslivosti-a-sluzeb-v-zivotnim-prostredi/os-1034

Oddělení technické ochrany životního prostředí a ekologie krajiny http://www.trebic.cz/oddeleni-technicke-ochrany-zivotniho-prostredi-a-ekologie-krajiny/os-1044

Oddělení vodního hospodářství http://www.trebic.cz/oddeleni-vodniho-hospodarstvi/os-1035

poslední aktualizace – Ondřej Kaška – 22. 01. 2019