Bojíš se žít off-line? Íčko poradí!

Staronový projekt Íčka „Bojíš se žít off-line“ je opět při životě! Naši lektoři začnou navštěvovat třídy třebíčských základních škol, aby žákům názorně předvedli možné nástrahy Internetu a sociálních sítí.

Cílem celého projektu je naučit mladé lidi chránit sebe i své osobní údaje v on-line světě. Chceme je přivést opět ven, mezi vrstevníky – do „off-line světa“! V dnešní době jsou už i žáci prvního stupně ZŠ profíky na poli sociálních sítí a dalších on-line aktivit. Na Internetu na ně ale čeká i řada nebezpečí – kyberšikana, zneužití osobních a citlivých údajů, krádež identity a mnoho dalších. Úkolem našeho projektu je upozornit mládež na tyto nástrahy a nabídnout jim možnosti volnočasových aktivit.

V 5. až 7. třídách ZŠ budeme v rámci projektu „Bojíš se žít off-line?“ představovat tři bloky zaměřené na tři problematiky – Nástrahy sociálních sítí, Kyberšikana a Bezpečné zacházení s osobními údaji. Každý blok bude trvat přibližně 45 minut a je určen vždy pro 1 třídu. Třídy mohou absolvovat všechny bloky, nebo třeba jen jeden dle výběru.

Součástí semináře bude vždy i samostatná práce s pracovními listy. Výstupem každého bloku bude velký plakát (poster), který zůstane ve třídě k dispozici a bude na něm shrnuto vše, co se žáci na semináři dozvěděli (zásady bezpečnosti, důležitá telefonní čísla, poutavé grafické zpracování atd.).

Zásadní je pro nás zapojení žáků do semináře – nejen při samostatné práci na konci bloku, ale během celých 45 minut. Se žáky budeme konverzovat a stavět na jejich zkušenostech. Semináře budou pro třídy bezplatné.

Vedení seminářů zajistí 1-2 lektoři.

Jelikož úzce spolupracujeme s organizací, která se zabývá organizováním volného času dětí a mládeže (Centrum volného času Hrubínka), zaručujeme vedení semináře formou záživnou pro danou věkovou skupinu a také případnou nabídku volnočasových aktivit. Ta může oslovit žáky k trávení času jinde než před obrazovkou počítače.

Díky přehlednému a podrobnému seznámení žáků s nástrahami nejen sociálních sítí si budou lépe uvědomovat možné důsledky svého jednání na internetu. Budou opatrnější na zveřejňování informací o sobě. Je to příležitost k tomu, aby dali přednost aktivitám, které je přivedou do reálného „off-line“ světa.

Náš projekt je určen především pro žáky 5. až 7. tříd ZŠ. Tato cílová skupina je v dnešní době hodně aktivní na Internetu, především na sociálních sítích. Často zapomínají na zásady bezpečnosti a mohou se setkat s obtěžováním, kyberšikanou a dalšími nástrahami Internetu. Je pro ně obtížené odpoutat se z on-line světa a vybírat si volnočasové aktivity.

Zahrneme do semináře i aktivity, do kterých se zapojí sami žáci. Během semináře to budou nejrůznější formy otázek a výměna zkušeností mezi žáky i mezi lektory. Ke konci semináře budou žákům rozdány pracovní listy, které vyplní a ve skupinách je zhodnotí.

Na konci semináře se vždy obrátíme pro zpětnou vazbu jak na samotné žáky, tak i na pedagogy. S touto zpětnou vazbou budeme dále případně vylepšovat následující semináře.

VÝZVA!

Jste ředitelem či učitelem třebíčské ZŠ? Chcete náš preventivní program dostat i do svých tříd? Není problém! Stačí nás kontaktovat na e-mailu info@icmtrebic.cz nebo na telefonním čísle +420 777 324 131 a domluvíme se!

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová