Vzpomínka na Karla Havlíčka Borovského

Karel Havlíček Borovský se narodil posledního října roku 1821 v obci Borová u Přibyslavi. Dětství strávil na Vysočině, vystudoval gymnázium. Vrhl se na studium v kněžském semináři, chtěl se stát knězem. Nicméně nastává zvrat a K. H. Borovský přestal věřit, myslel si, že modlitba nemůže svět změnit k lepšímu.

Místo studia začal působit jako vychovatel v Moskvě. Jeho pobyt mu měl poskytnout vhodné podmínky pro poznání celého Ruska. Zkušenosti nabyté v carském Rusku popsal i ve svém díle. Vrátil se zpět do Čech, kde se věnoval psaní, snažil se především o to, aby jeho texty pochopili běžní čtenáři.

Jeho kariéra nabral směr novinářský. Ve funkci redaktora Narodních novin psal předně epigramy a satiry, po kterých lid dychtil mnohem více než po politických projevech. K. H. Borovský také působil chvíli i v politice, ale pro tvorbu novin se vzdal své poslanecké funkce.

Po nástupu Bachovského absolutismu to měl K. H. Borovský nesnadné. Nesouhlasil s režimem, proto stanul dvakrát před soudem, který ho sice neshledal vinným, ale i přesto musel žít chvíli ve vyhnanství.

Když se vrátil do rodné Prahy, kde mu bylo zakázáno mít trvalý pobyt, veřejně se k němu hlásila například B. Němcová, F. Palacký a pár dalších jeho nejbližších, ostatní měli strach z režimu.

K. H. Borovský zemřel mlád, 35 let.

Nejvýznamější díla: Tyrolské elegie, Král Lávra, Obrazy z Rus, Epigramy

 

Autor: Pavel Saitl

Zdroj: spisovatele.cz

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová