VZDĚLÁVÁNÍ


ZÁKLADNÍ ŠKOLY v Třebíči

 


STŘEDNÍ ŠKOLY A UČILIŠTĚ v Třebíči

  • Gymnázium Třebíč, Masarykovo náměstí 116/9 – www.gtr.cz – mapa
  • Katolické gymnázium Třebíč, Otmarova 30/22 – www.kgtrebic.cz – mapa
  • Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4 – www.oahstrebic.cz – mapa
  • Soukromá střední odborná škola a Střední odborné učiliště s.r.o., Znojemská 1027/23 – www.ssos-sou.cz – mapa
  • Střední průmyslová škola Třebíč, Manželů Curieových 734 – www.spst.cz – mapa
  • Střední škola stavební Třebíč, Kubišova 1214 – www.stavtr.cz – mapa
  • VOŠ a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Žižkova 505/2 – www.szstrebic.cz – mapa

 

RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PLÁNY

Rámcové vzdělávací programy jsou programové dokumenty konkretizující obecné cíle vzdělávání, specifikující klíčové kompetence důležité pro rozvoj osobnosti žáků, vymezující věcné oblasti vzdělávání a jejich obsahy, charakterizující očekávané výsledky vzdělávání a stanovující rámce a pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, včetně učebních plánů.


VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM ČR

V přiloženém souboru naleznete schéma vzdělávacího systému České republiky.

Podrobné schéma celého vzdělávacího systému ČR je platné ke školnímu roku 2017/ 2018. Schéma obsahuje názvy vzdělávacích institucí/ programů, délku studia, zařazení na úroveň EQF i vstupní požadavky a závěrečné certifikáty. Znázorněna je také prostupnost mezi jednotlivými vzdělávacími stupni. Veškerá terminologie je ve schématu uvedena jak v češtině, tak v angličtině.


PŘEHLED MATEŘSKÝCH ŠKOL V ČR

V následujícím výčtu vám představujeme vyhledávače mateřských škol v České republice i přímo v Praze a adresy, na kterých pro své dítě najdete MŠ s výukou v cizím jazyce.

V těchto vyhledávačích můžete vyhledávat mateřské školy v celé ČR:

www.doskolky.cz/skolky

www.materskeskolky.cz

www.lesnims.cz

http://skolky.info

www.topskolky.cz

www.nejskolky.cz

Předškolní vzdělávání v cizím jazyce

S pomocí vyhledávačů najdete také mateřské školy, které nabízejí (nejen dětem cizinců) program a výuku v cizím jazyce. Děti se tam hravou a přirozenou cestou naučí druhý jazyk, který později dokážou efektivně použít a využít.

Vyhledávače:


PŘEHLED ZŠ V ČR

V seznamu níže najdete několik vyhledavačů základních škol.

Rejstřík škol a školských zařízení MŠMT

Rejstřík Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nespolehlivějším zdrojem informací při vyhledávání škol a školských zařízení. Umožňuje vyhledávat jednotlivá zařízení podle mnoha různých kritérií (název, adresa, zřizovatel, formy studia, obory, typ školy, lokalita…).

Rejstřík škol a školských zařízení naleznete na tomto odkazu: http://rejskol.msmt.cz/

Využít můžete i některý z komerčních vyhledávačů:


poslední aktualizace – Jan Vejtasa – 30. 7. 2020