Veletrh mezinárodních příležitostí

Vážení,

dovolujeme si Vás kontaktovat a oslovit s nabídkou účasti na Veletrhu mezinárodních příležitostí, který pořádá Kraj Vysočina s podporou Hodiny H (regionální partner Domu zahraniční spolupráce) pro studenty středních škol z Třebíče, Moravských Budějovic a Velkého Meziříčí. Akci organizuje Odbor školství, mládeže a sportu Kraje Vysočina, Zdravý kraj Vysočina a Zdravé město Třebíč.

Veletrh se koná v Třebíči ve středu dne 4. března 2020 ve foyer budovy Pasáž (1. patro; Masarykovo nám. 1323/12)  od 9:30 do 14:00. 

 

Pozvánka na veletrh Třebíč

 

Veletrh mezinárodních příležitostí je nezisková prezentace mezinárodních příležitostí pro studenty SŠ. Na veletrhu bychom chtěli studentům nabídnout aktivity, programy a jiné možnosti, jak se mohou zapojit do mezinárodního prostředí, aby poznali, jak důležitá je výuka cizích jazyků na střední škole. Prezentovány budou nekomerční aktivity, jako evropské vzdělávací programy, dobrovolnictví, Eures, Eurocentrum Jihlava, Evropský region Dunaj-Vltava, možnosti studia nebo stáže v zahraničí (nově i v USA nebo skandinávských zemích), nadační/stipendijní fondy, letní jazykové kempy a mnoho dalšího.

Jedním z důvodů, proč uspořádat tento veletrh, byl i požadavek od studentů, zapojených do školních parlamentů, na větší informovanost o mezinárodních příležitostech.

V minulých dvou ročnících se nám osvědčila forma malých diskusních skupin, proto bychom tento formát zachovali i v roce letošním. Akce je tak více kontaktní, s prostorem pro konkrétní dotazy apod. Každý program/organizace/agentura bude mít své stanoviště, kde se vždy na cca 10-15 minut zastaví skupinka studentů.

Pro Vaši školu by tak byl vyhrazen určitý čas (cca 1 – 2 vyučovací hodiny, příp. dle potřeby z důvodu dopravy do místa konání akce). Můžete vybrat určitou třídu, skupinu studentů nebo např. studenty zapojené do školního parlamentu, aby mohli informace na veletrhu získané předat ostatním spolužákůmAkce je vhodná pro studenty 1. – 4. ročníků SŠ (některé organizace mají nabídku programů přímo pro 1. ročníky, jelikož se do těchto programů mohou zapojit vlastně až v následujícím školním roce, tj. ve 2. ročníku). 

Prezentující organizace jsou v podstatě stejné jako v minulém ročníku, proto je vhodné vyslat třídy, které se veletrhu ještě nezúčastnily!

Doufám, že Vás naše nabídka zaujala a budu velmi ráda za Vaši reakci a informaci, zda a kolik studentů byste z Vaší školy vyslali.  

Potvrzení Vaší účasti zasílejte prosím na p. Evu Havlíčkovou (Hodina H): eva@hodinah.cz

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová