V Třebíči si můžete nechat otestovat IQ

Katolické gymnázium Třebíč spolupracuje s Mensou.

Katolické gymnázium Třebíč, škola spolupracující s Mensou, organizuje testování IQ pro veřejnost, které se koná 5. dubna od 14 a 15 h. Testování je určeno pro všechny od 5 do 100 let. Na testování je nutné se přihlásit prostřednictvím webu školy www.kgtrebic.cz

Osoby mladší 15 let musí mít souhlas zákonného zástupce, který je ke stažení u přihlášky.  S sebou: propisku, OP (studijní průkaz), děti – souhlas s testováním. Cena: 290,- Kč dospělý; 190,- Kč dítě nebo student do 26 l

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Nad správností prováděných testování dohlíží i psycholožka Mensy ČR PhDr. Dagmar Jílková.

Testování je určeno pro všechny od 5 do 100 let. Testy jsou neverbální a kalibrované podle věku. Test trvá 40 minut formou tužka – papír. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným výsledkem. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Účastníkům, kteří dosáhnou v testu výsledku na úrovni percentilu 99 – 100 (IQ 130 a více), bude nabídnuto členství v Mense ČR. Fakulta informačních technologií VUT Brno bere přednostně bez přijímacích zkoušek studenty s IQ nad 119 a Masarykova univerzita na IT také, ale s IQ nad 130.

Test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly. Testování se provádí pod dohledem, aby byly zaručeny shodné podmínky pro všechny účastníky. Test nelze absolvovat korespondenčně, forma testu je vždy písemná.

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová