V Třebíči si můžete nechat otestovat IQ

Katolické gymnázium Třebíč spolupracuje s Mensou.

Katolické gymnázium Třebíč, škola spolupracující s Mensou, organizuje testování IQ pro veřejnost, které se koná 5. dubna od 14 a 15 h. Testování je určeno pro všechny od 5 do 100 let. Na testování je nutné se přihlásit prostřednictvím webu školy www.kgtrebic.cz

Osoby mladší 15 let musí mít souhlas zákonného zástupce, který je ke stažení u přihlášky.  S sebou: propisku, OP (studijní průkaz), děti – souhlas s testováním. Cena: 290,- Kč dospělý; 190,- Kč dítě nebo student do 26 l

Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Nad správností prováděných testování dohlíží i psycholožka Mensy ČR PhDr. Dagmar Jílková.

Testování je určeno pro všechny od 5 do 100 let. Testy jsou neverbální a kalibrované podle věku. Test trvá 40 minut formou tužka – papír. Každý, kdo se zúčastní mensovního testu, dostane potvrzení o absolvování s udaným výsledkem. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Účastníkům, kteří dosáhnou v testu výsledku na úrovni percentilu 99 – 100 (IQ 130 a více), bude nabídnuto členství v Mense ČR. Fakulta informačních technologií VUT Brno bere přednostně bez přijímacích zkoušek studenty s IQ nad 119 a Masarykova univerzita na IT také, ale s IQ nad 130.

Test není závislý na nabytých vědomostech, kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se o vyhledávání logických vazeb mezi grafickými symboly. Testování se provádí pod dohledem, aby byly zaručeny shodné podmínky pro všechny účastníky. Test nelze absolvovat korespondenčně, forma testu je vždy písemná.

Sdílejte článek!

Autor příspěvku: Nikola Sobotková