V Třebíči budou nacvičovat zásah proti šílenému střelci

Taktické cvičení AMOK 2017, jehož hlavním smyslem bude procvičit spolupráci a koordinaci činností a postupů při zásahu složek Integrovaného záchranného systému Kraje Vysočina v podmínkách mimořádné události, se uskuteční ve čtvrtek 30. března 2017 ve 12.00 hodin v Třebíči v objektu Střední průmyslové školy v ulici Manželů Curieových 734.
Námět cvičení bude předpokládat, že v budově školy v průběhu vyučování dojde k násilnému útoku ozbrojenými osobami tzv. aktivními střelci vůči jiným osobám s následkem zranění nebo smrti. Podle námětu připravovaného cvičení do hlavní budovy školy vstoupí dva neznámí muži, kteří se volně pohybují po budově s cílem usmrtit a zranit co největší počet osob. O konání cvičení, stejně jako o jeho hlavní náplni, budou prostřednictvím vedení školy informováni všichni žáci, kteří školu navštěvují. Někteří žáci školy se cvičení zúčastní v roli figurantů.

Veřejnosti se taktické cvičení nijak nedotkne, ale lidé žijící v okolí školy by mohli být překvapeni příjezdem vyššího počtu zásahových vozidel všech složek integrovaného záchranného systému.  Ve čtvrtek 30. března krátce po poledni budou totiž na místo postupně vysílány policejní hlídky, budou přijíždět vozidla Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina a Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Cvičení si nevyžádá žádné omezení provozu na komunikacích v okolí školy, ale řidiči musí počítat s tím, že mohou v Třebíči potkávat větší počet vozidel, která budou projíždět městem se zapnutým  výstražným zvukovým a světelným zařízením. Větší počet vozidel zdravotnické záchranné služby bude směřovat k objektu Nemocnice Třebíč, která se do cvičení také aktivně zapojuje. V této souvislosti apelujeme na řidiče a chodce, kteří se budou v době, kdy bude cvičení probíhat, pohybovat v blízkosti areálu Střední průmyslové školy nebo budovy Nemocnice Třebíč, aby dbali zvýšené opatrnosti. V těsné blízkosti průmyslové školy, kde bude cvičení probíhat, se budou pohybovat policisté antikonfliktního týmu Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, kteří v případě potřeby budou lidem vysvětlovat, co se v místě děje.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

oddělení tisku a prevence

mjr. JUDr. Dana Čírtková

Zdroj: www.trebic.cz

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová