Uspěli byste u státní maturity?

Co je to státní maturita?

Státní maturita byla po průtazích spuštěna na jaře roku 2011. Maturita má 2 obtížnosti: základní a vyšší. Podle školského zákona se maturitní zkouška skládá ze dvou částí – z profilové části, kterou si určí každá škola sama („část školní“) a z části společné pro všechny školy vypracované ministerstvem školství („část státní“). Každá z nich se dále dělí na jednotlivé zkoušky, které musí student pro získání středoškolského vzdělání s maturitou vykonat všechny úspěšně. Předpokladem připuštění k maturitní zkoušce je úspěšné ukončení posledního ročníku střední školy a podání přihlášky k maturitní zkoušce (většinou v listopadu daného školního roku).

Společná část je rozdělena na 2 povinné zkoušky: z českého jazyka a literatury a buď libovolného cizího jazyka (který je na škole vyučován), nebo matematiky. Od roku 2013 tak lze složit maturitu z anglického, německého, francouzského, španělského či ruského jazyka.

Profilová část maturity se skládá z 3 povinných zkoušek. Jejich nabídku v souladu s rámcovým vzdělávacím programem, formu, témata a termíny stanovuje ředitel školy. Každý student může konat i 4 další nepovinné zkoušky z nabídek ředitele a MŠMT. I zde stanovuje témata a termíny konání zadavatel (ředitel nebo MŠMT). Zadavatel může také vybrat formu. Má na výběr: ústní zkoušku před komisí, obhajobu předem vypracované maturitní práce před komisí, praktickou zkoušku a písemnou zkoušku, i jejich kombinace. Písemné zkoušky, a pokud je to nutné, i praktické zkoušky, jsou neveřejné, ostatní jsou veřejné. Před započetím této části maturity je student na 5 dnů uvolněn z výuky („svatý týden“), přičemž následně zkoušku vykoná ve své škole. Vzhledem k tomu, že hodnocení písemných zkoušek (testy a písemné práce) zajišťuje centrálně organizace Cermat, je období psaní těchto prací časově posunuto výrazně před období ústních zkoušek – písemná práce z českého jazyka na začátek dubna, ostatní testy na začátek května. Maturitní ročníky tak mají až o polovinu zkráceno 2. pololetí.

Úspěšnému absolventovi obou částí maturitních zkoušek je uděleno vysvědčení o maturitní zkoušce. První maturitní ročník, který maturoval již dle plánu Nová maturita, maturoval v roce 2011, celorepubliková úspěšnost byla 83,1 %, neúspěšných studentů bylo 16,9 %.

A co vy? Uspěli byste?

Chcete si vyzkoušet, co by vás mohlo potkat u maturitní zkoušky? Na stránkách CERMATu najdete úlohy a zadání z předchozích let pro všechny předměty, které si maturanti mohou zvolit v rámci společné části zkoušky.

Všechny testy a zadání, soubory vzorových úloh a aktuální ilustrační testy najdete na těchto odkazech:

 

zdroj: http://www.nicm.cz/vyzkousejte-si-vzorova-zadani-maturity

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová