Společenská angažovanost

V současnosti existuje mnoho způsobů, jakými můžeme využít náš čas. Každý z nás se určitě rád pobaví a zasměje, občas se však mohou objevit situace, nad kterými má smysl se na chvíli pozastavit. Nakonec to totiž vůbec nemusí být otrava.

Když se řekne společenská angažovanost, každý si pod tímto pojmem může představit něco jiného. A to je naprosto v pořádku! Jednotný model pro definici tohoto sousloví neexistuje, důležité však je, co vlastně toto spojení slov v obecné rovině označuje.

Žijeme v občanské společnosti, což znamená, že se v našem společném (občanském) prostoru můžeme sdružovat a projevovat svoji vůli určitým způsobem, např. prostřednictvím různých zájmových skupin, nevládních neziskových organizací apod.

Tato otevřenost vztahu mezi člověkem-jednotlivcem a státem dává vzniknout vzájemnému dialogu, tedy komunikaci, kdy můžeme svobodně vyjadřovat vlastní názory a požadavky týkající se téměř neomezeného spektra témat. Občanská společnost jde také ruku v ruce se společností demokratickou – demokracie je v podstatě základní podmínkou pro to, aby jakýkoliv prostor pro diskuzi mohl vznikat.

Právě využití možnosti účastnit se občanského dění a zastávat určité pohledy na různé situace nazýváme společenskou angažovaností. Na jednu věc se můžeme dívat z více úhlů – v drtivé většině případů však platí, že apatie a nezájem nejsou zrovna ty nejlepší cesty, byť byly původní úmysly sebevýmluvnější.

Má smysl být solidární, zajímat se o společenské dění a utvářet si svůj vlastní názor na základě dostatku kvalitních informací. Když vidíme bezpráví, není nic špatného na tom se proti němu ohradit. A pokud se naopak naskytne příležitost podpořit věc, která je smysluplná i pro nás samotné, směle do toho!

Autor: Libor Oliva

Zdroje: vlastní zkušenost, https://www.e15.cz/the-student-times/kovy-pro-mnoho-youtuberu-je-vyhodnejsi-nepoustet-se-do-kontroverznich-temat-1329140

Autor příspěvku: Libor Oliva

Je mi 19 let. Baví mě společenská témata – studuji na škole převážně humanitního zaměření a mimo sociologii mě zajímá také psychologie, ale taky média a obecně mechanismus fungování naší společnosti jako celku tvořeného jednotlivci. Fascinuje mě ta skutečnost několika miliard úplně odlišných příběhů a nejvíce ze všeho asi touha nalézt klíč ke společné existence ve vzájemném respektu a toleranci, jednotě v rozmanitosti. Mimo neustálé psaní všeho možného píšu taky písničky a hraju na pár nástrojů, občas i před lidmi. Celým mým životem tak nějak prolíná potřeba nalézt klíč k efektivní pedagogice a vzdělávání tak, abychom nemuseli neustále slyšet o tom, jak je systém školství špatný, ale naopak – mám vizi, že to jde jinak. S tím souvisí i můj zájem o (spolu)práci s dětmi a mladými lidmi, při které se snažím jednat podle zásad, které zodpovědnost z této činnosti plynoucí vyžaduje.