SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

Zde naleznete služby určené pro osoby závislé, po léčbě závislosti, trestané, pro osoby sociálně vyloučené a preventivní programy a služby pro mládež.

 

Kontaktní centra

  • K-centrum Noe je víceúčelové regionální zařízení, s nízkoprahovým přístupem, se zaměřením na komplexní potřeby regionu v oblasti problematiky droghttp://www.kcentrumnoe.cz – mapa

 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

 

Programy primární prevence pro školy

 

Služby následné péče

Následná péče ALKAT, z.s. je služba, která je určena pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na alkoholu.

Posláním této služby je udržet abstinenci u klientů po léčbě závislosti (alkoholismus, drogy, gamblerství).

 

Telefonická krizová pomoc

 

Terénní programy

Sociální služba AL PASO Vysočina poskytuje terénní program lidem, kteří se vracejí z výkonu trestu odnětí svobody. Nabízí jim pomoc při odstraňování bariér, které jim brání v sociálním začleňování.

 

Výchovná péče

Posláním PP je nabídnout mladistvému výhodnější alternativu trestu, která může (na rozdíl od trestu odnětí svobody) pozitivně působit na mladistvého, měnit negativní vzorce chování a vést ho k řádnému způsobu života. PP Most je výchovné opatření, které formou výchovy, psychoterapie a sociální práce pomáhá mladistvému odstranit příčiny, které ho přivedly do konfliktu se společností.

Vzdělávací nebo výchovné problémy dětí představují dlouhodobou zátěž jak pro děti samotné, tak pro rodiče. Je dobré rozpoznat „prvotní signály“ a obrátit se včas na pomoc odborníka.


Poslední aktualizace – Eliška Saitlová 28. 9. 2020