Nezobrazuje se tento email správně? Prohlédněte si ho v prohlížeči.

23. 4. 2014

Dobrý den,
dnes je světový den knihy a autorských práv. Ve dvou třebíčských knihkupectví : Třebíč Knihkupectví Jakuba Demla Karlovo nám. 38
Třebíč Trojanová Lenka – knihkupectví Karlovo nám. 36
se dají dnes koupit knihy bez DPH (o 15% levněji).
Mějte krásný den

Michal Kochtík

Domácí násilí

Domácí násilí je fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejn

osti, intenzita násilných incidentů se stupňuje a vede ke ztrátě schopností včas tyto incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah.

Drogy a jiné závislosti

Závislost je stav, kdy někdo je podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí že ji potřebuje) ke své existenci. Živé organismy jsou

závislé na dostatku kvalitní potravy, vody, vzduchu atd. Závislostí na osobě se rozumí obvykle závislost na její péči, lásce nebo přítomnosti (např. za normálních okolností je malé dítě závislé na svých rodičích). Velice často je závislost způsobena tím, že člověku […]

Bezdomovectví

Termínem bezdomovec je označována osoba, nemající domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší. Termín Bezdomovectví pak označuje způsob života této osoby a existenci tohoto jevu. Bezdomovectví je nejvíc patrné v chudších a odlehlejších částech

velkoměst a většinou je spolu s dalšími negativním faktory, doprovázeno sociální izolovaností a psychickým strádáním. Definice v občanském právním řádu V obvyklém užití jde o osobu, která […]

Facebook Mail

Informační centrum pro mládež
777 324 131
info@icmtrebic.cz
Nádražní 18
67401 Třebíč

Odhlašte se zde | Spravovat odběr