Proč pokračovat nástavbou?

Nástavbové studium slouží k tomu, abyste mohli získat i maturitu, když už máte v kapse výuční list. Většinou jej nabízí škola, kde jste studovali, ale není problém se přihlásit na jinou školu.

Denní studium trvá 2 roky (ostatní formy jsou o jeden rok delší). Základní podmínkou pro přijetí ke studiu „nástavby“ je vyučení ve 3letém oboru a zpravidla i jeho příbuznost s oborem v maturitní nástavbě (ne vždy je to ale podmínka).

Přihlášku je třeba podat nejpozději do 1. března řediteli školy, na kterou se hlásíte. V prvním kole lze podat pouze 2 přihlášky na školy, v dalších kolech již počet přihlášek omezen není. Přihlášky pro „nástavbu“ mají hnědý podtisk a můžete si ji stáhnout přímo ze stránek ministerstva školství. Ve většině případů je třeba do přihlášky zapsat i posudek o zdravotní způsobilosti studenta, který vám vypíše váš lékař.

Budete stejně jako žáci devátých tříd, kteří se hlásí do čtyřletých maturitních oborů, skládat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a její aplikace a českého jazyka a literatury (didaktický test).

Podrobnější informace naleznete na webu Infoabsolvent:

Vyhledavače oborů a škol nástavbového studia.

Oficiální vyhledávač škol

www.infoabsolvent.cz 

Informačním systém Infoabsolvent (ISA+) nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání žákům a studentům pomáhá i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.

Komerční vyhledávače

www.stredniskoly.cz

www.atlasskolstvi.cz

zdroj: http://www.nicm.cz 

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová