PRO ORGANIZACE

Nabízíme možnost sdílení informačních letáků neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží v Třebíči. Na většině základních a středních školách v Třebíči máme rozmístěny informační stojany aktualizované ve spolupráci s Třebíčského studentského parlamentu.

Přinést můžete obecné letáky o organizaci nebo letáky na jednotlivé akce.