Prahu rozsvítila světla SIGNAL festivalu

Od čtvrtka 13. do neděle 16. října proběhl v Praze čtvrtý ročník světelného festivalu SIGNAL.

Podle prvních odhadů a statistik návštěvností překonal ročník předchozí. Pražany i návštěvníky z tuzemska i zahraničí do ulic města lákalo dvacet tři instalací od umělců z jedenácti zemí světa.

Podle prvních statistik, které vycházejí z analytických dat o využívání bezdrátové sítě od společnosti Cisco, bylo na festivalu detekováno celkem 616 193 unikátních zařízení. Návštěv bylo na osmnácti měřených instalacích podle dat Cisco 1 093 678.  Návštěvníci nejvíce času strávili na Kampě (průměrně 27 minut), kde se nacházely celkem tři instalace – Dron-List Jakuba Nepraše, jeden z humanoidů Amandy Parer a videomapping na Tyršův dům od Tigrelab, na Staroměstském náměstí u videomappingu Radugadesign (průměrně 24 minut) a náměstí Jiřího z Poděbrad (průměrně 23 minut), kde stála instalace Noisescape V2 Fina Teemu Määttänena. Nejvytíženější byly dle statistik Cisco lokality Karlovo náměstí (140 983 návštěv), na kterém návštěvníci mohli vidět dalšího humanoida ze série Fantastic Planet i instalaci Garden in Development Španěla Javiera Riery a dvě videomappingové lokace Staroměstské náměstí (140 673 návštěv) a náměstí Míru (117 226 návštěv). Data o počtech připojených zařízení na SIGNAL festival byla shromážděna za uživatele, kteří se připojí k festivalové wi-fi síti nebo měli alespoň zapnutou wi-fi ve svém zařízení a byli v dosahu wi-fi hotspotu. „Už podle dat našeho partnera Cisco jsme letos zásadně překonali návštěvnosti loňských ročníků. Celková čísla ještě doplníme, čekáme na výsledky našeho dalšího partnera, společnosti O2, každopádně už teď víme, že příští, pátý ročník, pro nás bude s ohledem na velký zájem veřejnosti opravdu výzva. S letošním ročníkem jsme spokojení, máme velmi dobré ohlasy z mnoha stran, což nás moc těší, ale čas na odpočinek není. Čeká nás zhodnocení festivalu, zvážení všech připomínek k jeho průběhu a následně na to plánování toho dalšího, který bude tak trošku jubilejní. Konat se bude od 12. do 15. října,“ říká ředitel festivalu Martin Pošta.

Návštěvníci se na letošním SIGNAL festivalu mohli projít ulicemi Prahy 1, 2 a 3, ve kterých potkávali světelné instalace i instalace interaktivní, kterých bylo letos více než v minulém roce. Mezi nejoblíbenější patřily Light Sowers ve Vojanových sadech nebo Struny Davida Vrbíka, u kterých se rozzářily oči dětem i dospělým. Festival do programu opět zařadil i SIGNAL Dome. Tentokrát ale projekce rozšířil na dvě večerní a jednu denní, určené taktéž právě dětem. Mezi nejvýraznější instalace patřilo Epicenter v.2 od ruského studia Tundra, které pracuje s inteligentními světly české firmy ROBE. O působivou hru světel v prostorách Paláce Národní byl mezi návštěvníky obrovský zájem. SIGNAL festival dává pravidelně prostor i českým umělcům a tento rok mezi ně zařadil i mladého umělce Jana Hladila, jehož laserová instalace Rezonátor umístěná v překrásných prostorách Colloredo-Mansfeldského paláce byla zároveň jeho diplomovou prací, která se, měřeno zájmem diváků, rozhodně vydařila.

SIGNAL festival se s loňskou návštěvností, která dosahovala na 400 000 lidí, stal nejnavštěvovanější kulturní událostí České republiky s významným dopadem na ekonomiku nejen hlavního města Prahy. Dle ekonomické studie vypracované letos společností Economic Impact, která pracovala s daty k ročníku 2014, znamenala pro Prahu existence festivalu a jeho vysoká návštěvnost přímé zvýšení produkce místních podniků minimálně o 59,5 milionů korun, HDP metropole se zvýšila minimálně o 18,8 milionu. Zisky pražských podniků se zvýšily o 7,2 milionu korun. Přibližně polovina těchto dopadů byla způsobena externí „finanční injekcí“ od mimopražských návštěvníků, institucí a sponzorů. Jde tedy o čisté přínosy do Prahy. Výdaje návštěvníků v souvislosti  s festivalem v roce 2014 dosáhly přibližně na 42 milionů korun a spolu s výdaji pořadatele měly podíl na zvýšení obratu (produkce) české ekonomiky o 80,7 milionu, a to jak u přímých, tak nepřímých dodavatelů zboží a služeb jako jsou hotely, restaurace, technické služby a další. Vysoká návštěvnost festivalu SIGNAL způsobila také zvýšení hrubé přidané hodnoty, resp. HDP české ekonomiky, přibližně o 25,6 milionu. Z celkové částky, kterou zaplatili návštěvníci, bylo odvedeno minimálně 8,3 milionu korun státu na dani z přidané́ hodnoty (DPH) a spotřebních daních. Včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a na daně z příjmů právnických a fyzických osob získaly v roce 2014 veřejné rozpočty díky festivalu SIGNAL minimálně 15,7 milionů.

O SIGNAL festivalu:

Největší kulturní událost v České republice propojující moderní umění a nové technologie s širokou i odbornou veřejností. Ulice a veřejná prostranství Prahy, její nejznámější historické památky i méně známá zákoutí se během čtyř večerů promění pod taktovkou českých i světových osobností světelného designu v umělecké objekty a prostory, které netradičními formami zachycují různé tváře současné i historické Prahy. Festival během tří let přilákal do pražských ulic přes milion návštěvníků z České republiky i zahraničí, kteří se v rámci interaktivních instalací podíleli na podobě každého ročníku. Letos SIGNAL festival rozzáří Prahu už počtvrté, od 13. do 16. října.

Zdroj: www.reflex.cz

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová