Pomáhejme společně s Maják – svítí pro vás, z. s.

Maják – svítí pro vás. z. s. je zapsaným spolkem, jehož účelem je dobrovolná všestranná pomoc a podpora jednotlivým osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální nebo zdravotní situaci, a to především formou materiálních sbírek. Účelem je také materiální i finanční podpora organizacím, které nabízejí registrované sociální a zdravotní služby různým cílovým skupinám občanů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím hlavních činností spolku:

a) výrobou „hand-made“ výrobků – výrobky jsou pak darovány na konkrétní účel, např. na jednotlivá oddělení nemocnic,

b) organizací společných setkání, tzv. dílniček – výroba jednotlivých výrobků pro konkrétní účel,

c) spoluprací s dalšími organizacemi zejména v Jihlavě na přípravě dobročinných akcí,

d) spoluprací s organizacemi poskytujícími sociální nebo zdravotní služby,

e) aktivním vyhledáváním možností přímé pomoci,

f) propagací spolku a aktivním získáváním dalších členů,

g) zapojením dobrovolníků a podporou dobrovolnictví,

h) organizací benefičních akcí ve prospěch jiné organizace,

i) pořádáním materiálních sbírek na konkrétní účel,

j) pořádáním kreativních dílniček na různých akcích jiných organizací

Členem spolku se může stát každý na základě žádosti podané u výboru spolku, jehož členy jsou Blanka Netolická, Jitka Ficková, Pavlína Šťastná a Alena Hlasová. Členský poplatek činí 100,- Kč na rok. Člen spolku má právo podílet se na chodu spolku, účastnit se členských schůzí.

Pomoc pro rodinu z Jihlavska

V současné době se Maják – svítí pro vás, z. s. podílí na pomoci jedné rodině z Jihlavska, se kterou si osud nepěkně zahrává.Nejprve mladší ze dvou dcer lékaři diagnostikovali akutní leukémii a před nedávnem přišla tato rodina o maják v moři – svou milovanou maminku. Z ničeho nic je tatínek Roman na dcery Izabelku (4) a Vanesku (8) sám a řeší opravdu složitou životní situaci. Zátěž je to pro něj nejen psychická, ale i materiální.

Maják, z.s. nyní zřídil transparentní účet, na který můžou lidé zasílat své finanční příspěvky, které pomohou této rodině. Jeho číslo je 4976702379/0800.

Více informací najdete na Facebooku spolku.

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová