Oxytocin posiluje u mužů spiritualitu

Hormonu oxytocin, který vzniká v hypotalamu, se pro jeho úlohu při pociťování lásky a vytváření sociálních vazeb, přezdívá hormon lásky. Nová studie, kterou povedli vědci z americké Duke University, však naznačuje, že se stejně tak podílí i na pocitech duchovna.

Do studie bylo zapojeno 83 mužů ve věku 35 až 64 let, kteří dostávali skrz nosní sprej buď dávku oxytocinu nebo placebo. Poté, odpovídali na otázky o svých pocitech spojených se spiritualitou, což v tomto případě znamenalo pocity spojení s vyšší mocí, která dává smysl lidskému životu. Studie přitom byla tzv. dvojitě slepá, což znamená, že účastníci studie ani výzkumníci nevěděli, kdo dostal oxytocin a kdo placebo.

Výsledky ukázaly, že se muži, kteří dostávali oxytocin, během studie a týden po jejím skončení, cítili více spirituálně a propojeně s vyšší mocí. Nezáleželo přitom, zda patřili k nějakému organizovanému náboženství.

Protože však studie zahrnovala pouze muže, vztahují se tato zjištění pouze na ně. Oxytocin má totiž, jak se zdá, rozdílné účinky u mužů a žen. Proto bude podle vědců třeba ještě prozkoumat jeho účinky u žen.

www.21stoleti.cz

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová