Odklad školní docházky: kdy a jak?

Ze zákona vyplývá, že povinná školní docházka začíná v šesti letech dítěte. Může za určitých okolností (zejména při celkové vyspělosti dítěte a vysokém nadání) začít už dříve, za jistých podmínek i později. Obojí posuzují pedagogové při zápisu, paní učitelky ve školkách, psychologové v poradnách a pediatři v ordinacích.

S novelou zákona se manipulace s odklady poněkud komplikuje, k odložení docházky dítěte potřebujete nyní vyjádření dvojí: školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Ještě loni stačila buď poradna, nebo pediatr. Rodiče této snadné cesty k odkladu bohatě využívali.

PROČ JE ODKLAD TAK VÝHODNÝ?

Prodlouží vám celodenní levnou péči o dítě. Na základní škole je sice družina, ale dítěti je potřeba věnovat čas při domácí přípravě do školy, žít náročným rytmem školní docházky a sem tam dítě doprovodit na zájmové kroužky. Vstupenkou do dalšího roku ve školce se tak stávala třeba jen nezvládnutá výslovnost některých hlásek, častá nemocnost, nízké nadání, drobné poruchy pozornosti, pracovní nezralost či neschopnost vyrovnat se s neúspěchem.

S návrhem na odklad můžete přijít i vy, ovšem i tak potřebujete vyjádření odborníků a jste to také vy, kdo dává konečné rozhodnutí. Pokud bude viditelná dílčí nezralost při zápisu, doporučí vám odklad docházky přímo škola. Má-li ve svém repertoáru přípravné kurzy pro předškoláky, jistě bude vhodné je s dítětem navštěvovat. Předškolák si tak navykne na určitý režim při práci ve škole, získá sebedůvěru, prodlouží o něco potřebnou pozornost, získá pracovní a sebeobslužné návyky a vyrovná své vývojové nezralosti.

Pohodlnější je odklad docházky také proto, že nezvládnutá první třída je mnohem horší. Dítě slavnostně nakráčí do školy, stane se oficiálně školákem a během prvního pololetí se zjistí, že na školu ještě nestačí a před zraky všech musí zaťukat zase na dveře školky. Je to situace skutečně nezáviděníhodná a určitě by ji nechtěl zažít ani nikdo z nás dospělých. Odložit školu včas je tedy menší zlo než se za běhu rozhodovat co s nezralým žáčkem. Ale i tato možnost tu stále je – celé první pololetí první třídy.

K tématu si dále přečtěte:
Desatero pro rodiče předškoláka
Školu za vás nevybereme, ale víme jak na to!
Mají znát předškoláci písmenka?

NEVHODNÝ ODKLAD MŮŽE DÍTĚTI V DOSPĚLOSTI SNÍŽIT PLAT!

Odklad ale může znamenat v klíčovém roce brzdu dítěte, pokud mu nic vážného nebrání, aby se vzdělával. Děti v této době nasávají nové vědomosti jako houby, a jak výzkumy ukazují, tento rok nejspíše silně ovlivňuje jejich budoucí kariéru – tedy například to, zda se dostanou, nebo nedostanou na vysokou školu a následně i to, jaký plat budou tudíž časem pobírat.

Je třeba připomenout, že do stejné třídy tak stále častěji nastupují děti věkově nestejnorodé. Můžeme se setkat s rozpětím až tří let. Tato situace je sice pro děti spíše obohacením, protože málokdy se v našem životě setkáváme pouze s lidmi narozenými ve stejném roce, ale pro učitele je to velmi náročné na přípravu. Také zájmy dětí jsou v tomto věku rok od roku jiné.

K zápisu do spádové školy se dostavit musíte, ať plánujete odklad, či nikoli. Po uskutečněném odkladu následující rok už to vaše povinností není, ale je to vhodné kvůli aktualizaci informací o škole a kupříkladu i seznámení se s učiteli.

JAK NA ODKLAD – TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ:

  • K zápisu se musíte dostavit, jestliže vašemu dítěti je 6 let (nebo mu do zahájení školní docházky bude).
  • O odklad můžete požádat, ale potřebujete dva odborné posudky: od školského poradenského zařízení a klinického psychologa nebo odborného lékaře.O odklad lze požádat i během prvního pololetí po nástupu dítěte do školy
  • Odklad je potřeba pečlivě zvážit, protože v tomto případě se zvolená cesta odráží v daleké budoucnosti dítěte.

zdroj: https://www.babyweb.cz/odklad-skolni-dochazky-z-jakych-duvodu-kdy-ho-provest

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová