Masopustní dar

Každý naprosto zaručeně zná jméno Bedřicha Smetany. Věděli jste ale, že se narodil 2. března, v úterý, v den, kdy zrovna vrcholil masopust? Tento hudební velikán zemřel 12. května, a proto by nebylo od věci si připomenout život rodáka z Litomyšle.

Bedřich Smetana se narodil do rodiny sládka 2. března 1824 a už od mala se věnoval hudbě. V šesti letech už dokonce koncertoval. Studentem nebyl zrovna nejlepším, několikrát opakoval ročník a také často měnil školu. Gymnázium nakonec vystudoval v Plzni, ze které se odstěhoval do Prahy, aby se tam mohl věnovat jenom hudbě a kompozici. Kompozici se naučil od učitele Josefa Proksche.

V té době už se stal učitelem hudby v rodině hraběte Thuny. Smetana si na svůj život vydělával výhradně hudbou, ať už byl dvorním klavíristou Ferdinanda V. nebo úspěšně koncertoval v Göteborgu.

Když mu bylo 50 let, ztratil zcela sluch. I přes tuto politováníhodnou událost Smetana komponoval dál. Nejznámějšími jeho díly jsou:

opery
– Braniboři v Čechách (1862–1863, premiéra 1866)
– Prodaná nevěsta (1864–1866, premiéra 1866)
– Dalibor (1866–1867, premiéra 1868)
– Libuše (1869–1872, premiéra 1881)
– Dvě vdovy (1873–1874, premiéra 1874)
– Hubička (1875–1876, premiéra 1876)
– Tajemství (1877–1878, premiéra 1878)
– Čertova stěna (1880, premiéra 1882)
– Viola – jen fragment (1872–1884)

– cyklus symfonických básní Má vlast

 

zdroj: http://www.bedrich-smetana.wz.cz/

Autor: Pavel Saitl

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová