Letní CESTIČKY zpřístupněny

Zkus zažít letní Cestičky

Jsou různé cesty, jak se stát hrdinou. Třeba nebát se udělat něco pro druhé. Nestydět se mít starost o své okolí. Rozvíjet a zužitkovávat vlastní potenciál. Umět kolem sebe rozdávat radost i inspiraci. Poznávat své hranice, motivace i cíle. Prakticky se zvládnou postarat o partu dětí v přírodě. Či zorganizovat skupinu lidí ke společnému dílu… Sebrat odvahu a stát se organizátorem.

Hrdinu ani organizátora z tebe neuděláme. Ale nabízíme cestičky, které tě k jednomu i druhému mohou jednou přivést. Otevři oči, mysl i srdce a zkus to! Letní zážitkově-vzdělávací kurz Cestičky je opět otevřen.

Cestičky jsou kurz pro lidi, kteří začínají pracovat s dětmi či mládeží ve volném čase nebo se věnují pořádání dobrovolnických akcí na ochranu přírody či památek.

Už od svých počátků je cílem kurzu nejen vzdělávat, ale hlavně inspirovat a motivovat. „Chtěli jsme mladým lidem nabídnout možnost prožít netradiční léto, překonat domnělé hranice všednosti,“ říká hlavní organizátor kurzu Dalimil Toman, „zároveň prostřednictvím intenzivního zážitkového programu účastníci kurzu získávají nové dovednosti a znalosti a uvědomují si proces neformálního učení.“ dodává. Vznikla tak pestrá programová směsice prolínající se dvanáctidenním životem na louce u Náměště nad Oslavou.

Během necelých dvou týdnů prošlapete tři prolínající se cesty – tři linie kurzu. První je cesta osobnostního rozvoje, poznání svých schopností a hranic. Sem patří fyzicky i psychicky náročné týmové hry, ale i aktivity pro vlastní klidné rozjímaní. Prostřední cesta vede ke vzdělávání. Ani zde však nejsou účastníci pasivními posluchači. Prostřednictvím různých aktivit si osvojíte například základy dramaturgie akcí, zdravovědy, psychologie a organizátorské psychohygieny, ekologické výchovy nebo pedagogiky. Poslední cesta přináší inspiraci a umožňuje poznání nových lidí a navazování přátelství. Tato cesta vás také přivede k zajímavým aktivitám jako je slaňování, land art, vaření v přírodě a táboření v tee-pee a mnoho dalších.

Zdá se Vám, že byste rádi udělali zase krok dál? Chcete se naučit organizovat dobrovolnické či zážitkové akce? Objevit své dosud skryté schopnosti a třeba v mnohém překonat sebe sama? Vyzkoušet si, jaké je to vést druhé? Zkuste to!

Letošní ročník se uskuteční 18. – 29. července. Kromě certifikátu hlavního táborového vedoucího dle MŠMT si můžete odvézt i nová přátelství a neopakovatelné zážitky.

Další informace najdete na www.cesticky.cz. Kontakt: tel. 605 763 112, cesticky@brontosaurus.cz

8133827_orig

1643637

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová