Koučovací přístup (nejen) v roli manažera

Koučovací přístup manažera je nástrojem řízení jednotlivých zaměstnanců či týmů, který pomáhá zvyšovat výkonnost, dosahovat lepších výsledků a celkově pozitivně využít jejich potenciál.

Nejde o jednorázové řešení, ale o kontinuální proces rozvoje dovedností a sebedůvěry. Měl by být zaměřen na rozvoj konkrétních dovedností nebo řešení problémů, které ovlivňují pracovní rozhodnutí a výkony. Zásady koučovacího přístupu mohou manažeři aplikovat i sami sebe, v první řadě však musejí správně chápat roli kouče. Kouč neřeší žádné problémy. Klade otázky, diskutuje se zaměstnanci a pomáhá jim, aby sami došli k závěrům, co mají řešit. Vyslechne, sdílí zpětnou vazbu, podpoří, ale jednat musí zaměstnanec sám. Následující doporučení, jak zlepšit vaše koučovací dovednosti, zveřejnil server TLNT.

Uvědomte si, co je to koučink

Vztah manažera jako kouče a koučovaného zaměstnance je partnerství za účelem rozvoje. Má-li fungovat, musí být založen na něčem, co daný zaměstnanec osobně považuje na své práci za smysluplné a hodnotné. Probíhá formou diskuse o tom, čeho chce zaměstnanec dosáhnout. Ve spolupráci s manažerem pak hledá cesty, jak toho dosáhnout.

Zvažte, koho koučovat

Vhodný kandidát je zaměstnanec, který si chce a dokáže stanovit cíle na základě svých přání nebo sebepozorování při výkonu dané pracovní role. Noví zaměstnanci se potřebují nejprve zorientovat, a proto jim více pomůže školení než koučování. Koučink není to pravé ani pro zaměstnance se závažnými výkonnostními problémy. Ti potřebují v první fázi jasně určený plán, jak se zlepšit. Koučink může přijít až pak.

Veďte zaměstnance k jejich vlastním cílům

Diskutujte se zaměstnanci o možných cílech, nechte však na nich, aby si zvolili ty cíle, na kterých chtějí pracovat. Pomáhejte jim vybrat jasné, měřitelné a reálné cíle, ale odpovědnost za splnění nechte na nich. Úkolem manažera jako kouče je motivovat k plnění cílů, nikoli hnát zaměstnance k odpovědnosti.

Nekoučujte jen podřízené

Po určité době uplatňování koučovacího přístupu v roli manažera zjistíte, že tyto dovednosti můžete stejně dobře používat i v dalších pracovních vztazích – s kolegy, zákazníky i nadřízenými. Ideální je domluvit se na pravidelných schůzkách, koučování však může probíhat i spontánně. Nastane-li příležitost, ptejte se a všímejte si možností ke zlepšení a růstu ve svém okolí. Budujte otevřené vztahy založené na vzájemné důvěře a respektu.

www.managementnews.cz

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová